İngilizce Ders İsimleri – School Subjects

İngilizce’de timetable ifadesi ders programı anlamına gelir. Ders programımızda yer alan bazı derslerin İngilizce karşılıkları ise şu şekildedir:

School Subjects – Ders İsimleri

Turkish: Türkçe

English: İngilizce

Science and Technology: Fen ve Teknoloji

Social Studies: Sosyal Bilgiler

Maths: Matematik
İngilizce Ders İsimleri - School Subjects
Religion and Morals: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Physical Education (P.E) / Training: Beden Eğitimi

Art: Resim

Music: Müzik

Drama: Tiyatro

Information Technology: Bilişim Teknolojileri

History: Tarih

Geography: Coğrafya

Chess: Satranç

Litarature: Edebiyat

Chemistry: Kimya

Physics: Fizik

Biology: Biyoloji