İngilizce Kişilik Özellikleri – Personality

İngilizce kişilik özellikleri personality başlığı altında incelenmektedir.
Bir kişinin karakterinin nasıl olduğunu öğrenmek istediğimizde karşımızdaki kişiye “What kind of a person is he? , What is Ayşe like?” soru kalıplarından birini yöneltebiliriz ve bu sorulara cevap verirken kişileri tanımlayacak bazı sıfatlar kullanırız. Kişinin kişilik özelliklerini ifade ederken kullanılan bazı sıfatları şu şekilde sıralayabiliriz:

İngilizce Kişisel Özellikler / Personal Traits

İngilizce kişilik sıfatlarının okunuşunu öğrenmek için kelimenin yanındaki butonuna tıklayarak kelimenin telaffuzunu dinleyebilirsiniz.

Selfish : Bencil

Helpful : Yardımsever

Cheerful : Neşeli

Bad-tempered : Kötü huylu

Good-tempered : İyi huylu

Polite / Kind : Nazik, kibar

Rude : Kaba

Lazy : Tembel

Hardworking : Çalışkan

Naughty : Yaramaz

Stingy / Mean : Cimri

Generous : Cömert

Understanding : Anlayışlı

Social : Sosyal

Patient : Sabırlı

Impatient : Sabırsız

Trustworthy / Reliable : Güvenilir

Friendly : Arkadaş canlısı

Talkative : Konuşkan

Honest : Dürüst

Dishonest : Dürüst olmayan

Funny : Eğlenceli

Shy : Utangaç

Nervous : Sinirli

Jealous : Kıskanç

Punctual : Dakik

Supportive : Destekleyici

Sincere : İçten, samimi

Sensitive : Duyarlı,hassas

Stubborn : İnatçı

Cute : Sevimli

Serious : Ciddi

Clever / Intelligent : Akıllı

Silly : Budala, salak

Quiet : Sessiz

Easygoing : Kaygısız, uysal

Attractive : Etkileyici

Calm : Sakin

Brave : Cesur

Boring : Sıkıcı

Cowardly : Korkak

Forgetful : Unutkan

Thoughtful : Düşünceli

Responsible : Sorumluluk sahibi

Outgoing : Dışa dönük, sosyal

Ambitious : Hırslı

Merciful : Merhametli

Clumsy : Sakar

Busy : Meşgul

Careful : Dikkatli

Tolerant : Hoşgörülü

İngilizce Kişilik Özellikleri (Personality) Örnek Cümleler

İngilizce kişilik özelliklerini bildiren sıfatları (personality) örnek cümleler içerisinde kullanalım:

ÖRNEKLER

Jack is very clumsy. He always break things.
(Jack çok sakardır. O her zaman eşyaları kırar.)

Ayşe always tells the truth. She is very honest.
(Ayşe her zaman doğru söyler. O çok dürüsttür.)

Hande is dishonest. She never tells the truth.
(Hande dürüst değildir. O asla doğru söylemez.)

She always does her homework. She is hardworking.
(O her zaman ödevlerini yapar. O çalışkandır.)

My uncle is very stingy. He never helps the poor.
(Amcam çok cimridir. Asla fakirlere yardım etmez.)

Mike always shares his sandwich with me. He is generous.
(Mike her zaman sandviçini benimle paylaşır. O cömerttir.)

My father never tells joke. He is serious.
(Babam asla şaka yapmaz. O ciddidir.)

She never says “please” and “thank you”. She is rude.
(O asla “lütfen” ve “teşekkür ederim” demez. O kabadır.)

He’s selfish. He always thinks of himself.
(O bencildir. O sürekli kendini düşünür.)

He never comes late. He is punctual.
(O asla geç kalmaz. O dakiktir.)

She is forgetful. She can’t find things.
(O unutkandır. O eşyaları bulamaz.)

İngilizce Kişilik Özellikleri Resimli Anlatım

Personal Qualities
İngilizce Kişilik Özellikleri Resimli Anlatım

Yorum yapın