İngilizce Miktar Belirleyiciler – Quantifiers

Quantifiers yani miktar belirleyiciler bir şeyin miktarının ne kadar veya kaç tane olduğunu net bir rakam kullanarak ifade edemediğimiz durumlarda kullanılan kelimelerdir. Miktar belirleyiciler çoğunlukla bir isimle birlikte kullanılırlar. Miktar belirleyici kelimeleri kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlara aşağıda değinilmiştir.

Any

“HİÇ” anlamına gelir. Soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Sayılamayan ve sayılabilen çoğul isimlerle birlikte kullanılır.

ÖRNEKLER

Did you add any salt? (Hiç tuz ekledin mi?)
There isn’t any milk in the fridge. (Buzdolabında hiç süt yok.)
There aren’t any children at the park. (Parkta hiç çocuk yok.)
Emily doesn’t want any coffee. (Emily hiç kahve istemiyor.)

Few / A Few

Her ikisi desayılabilen çoğul isimlerle, olumlu-olumsuz cümlelerde, soru cümlelerinde kullanılabilirler. Anlam yönünden ikisi arasında kullanım farklılığı vardır. A few “birkaç” anlamına gelirken belirtilen şeyin miktarının az ama yeterli olduğuna vurgu yapar. Few ise  “çok az” demektir ve “yok denecek kadar az, oldukça az” gibi bir anlam katar.

ÖRNEKLER

There are a few cars in the street. (Sokakta birkaç araba var.)
Can you buy a few bananas? (Birkaç muz satın alabilir misin?)
I have few books. (Çok az kitabım var/kitaba sahibim.)
Few people can answer this question. (Çok az insan bu soruya cevap verebilir.)

Little / A Little

Her ikisi de sayılamayan isimlerle, olumlu-olumsuz cümlelerde, soru cümlelerinde kullanılabilirler. Anlam yönünden ikisi arasında kullanım farklılığı vardır. A little “biraz” anlamına gelir, little ise “yok denecek kadar az, neredeyse hiç, oldukça az” anlamında kullanılır.

ÖRNEKLER

There is a little honey in the jar. (Kavanozda biraz bal var.)
Add a little salt. (Biraz tuz ekle.)
Ahmed has little time. (Ahmed’in oldukça az zamanı var.)
Do you have little money? (Çok az paran var mı?)

Lots Of / A Lot Of

Sayılabilen çoğul isimlerle ve sayılamayan tekil isimlerle kullanılırlar.  Olumlu-olumsuz cümlelerle ve soru cümleleriyle birlikte kullanılabilirler. Her ikisi de “ÇOK, BİRÇOK” anlamına gelir. “Lots of” , “a lot of” ifadesine göre daha resmi olmayan bir kullanımdır.

ÖRNEKLER

Did you eat lots of candies? ( Sen çok şeker yedin mi?)
Teachers have got lots of things to do. ( Öğretmenlerin yapacak çok şeyi vardır.)
There are a lot of museums in İstanbul. (İstanbul’da çok müze vardır.)
My son doesn’t eat a lot of fruits. ( Oğlum çok meyve yemez.)

Many

Sayılabilen çoğul isimlerle, olumlu-olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılır. “ÇOK, PEK ÇOK” anlamına gelir.

ÖRNEKLER

Many people died in the war. (Savaşta çok kişi öldü.)
Shakespeare wrote many plays. (Shakespeare pek çok oyun yazdı.)
There are many children at the park. (Parkta çok çocuk var.)
I don’t have many pencils. (Çok kalemim yok / Çok kaleme sahip değilim.)

Much

“FAZLA, ÇOK” anlamına gelir. Sayılamayan tekil isimlerle,olumlu-olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılır.

ÖRNEKLER

There is much noise in the classroom. (Sınıfta çok gürültü var.)
Don’t add much sugar. (Çok şeker ekleme.)
Our teacher gives us much homework. ( Öğretmenimiz bize çok ödev verir.)
He doesn’t spend much time with his friends. ( O ailesiyle çok vakit harcamaz.)

Some

Sayılamayan ve sayılabilen isimlerle, soru cümlelerinde ve olumlu cümlelerle kullanılır. Sayılamayan isimlerle kullanıldığında “BİRAZ”, sayılabilen isimlerle kullanıldığında “BİRKAÇ, BAZI” anlamına gelir.

ÖRNEKLER

I need some money. (Biraz paraya ihtiyacım var.)
He drinks some milk before sleep. (O uykudan önce biraz süt içer.)
Give me some advice. (Bana biraz tavsiye ver.)
Some students prefer studying at night. (Bazı öğrenciler geceleri ders çalışmayı tercih eder.)