İngilizce Öğrenme Biçimleri – Learning Styles

İnsanlar farklı öğrenme biçimlerine sahiptirler. Bunları 3 başlık altında özellikleriyle birlikte inceleyeceğiz.

Ingilizce-Ogrenme-Bicimleri-Learning-Styles

Visual Learners (Görsel Öğrenenler)

 • They learn through seeing.
  (Görerek öğrenirler.)
 • These learners need to see the teacher’s body language and facial expression in order to understand a subject.
  (Bir konuyu anlayabilmek için öğretmenin beden dilini ve yüz ifadelerini görmeye ihtiyaç duyarlar.)
 • They prefer sitting at the front of the classroom.
  (Sınıfta önde oturmayı tercih ederler.)
 • They can think in pictures and learn best from visual displays like diagrams, illustrated text books, overhead transparencies, videos, flashcards and hand-outs.
  (Diyagramlar,resimli ders kitapları,resimler,tepegöz,videolar.resimli kartlar ve çalışma kağıtları aracılığıyla daha iyi öğrenebilirler.)
 • During a lecture or classroom discussion, visual learners prefer to take detailed notes.
  (Ders esnasında detaylı notlar almayı tercih ederler.)

 

Auditory Learners (İşitsel Öğrenenler)

 • They learn through listening.
  (Dinleyerek öğrenirler)
 • They learn best through discussions, talking about things and listening to other people.
  (Tartışarak, bir şeyler hakkında konuşarak ve başkalarını dinleyerek daha iyi öğrenirler.)
 • Auditory learners understand the exact meaning in someone’s speech by listening to the tone of voice and speed.
  (Birisinin konuşmasındaki net anlamı sesin tonunu ve hızını dinleyerek kavrarlar.)
 • Written information doesn’t have much meaning if they don’t hear it.
  (Yazılı bilgi işitmedikleri takdirde pek anlam ifade etmez.)
 • These learners prefer reading aloud and using a tape recorder.
  (Yüksek sesle okumayı ve kayıt cihazı kullanmayı tercih ederler.)

Kinaesthetic (Tactile) Learners (Kinestetik Öğrenenler)

 • They learn through moving, doing and touching.
  (Hareket ederek, yaparak, dokunarak öğrenirler.)
 • Kinaesthetic persons learn best by experiencing and actively exploring the physical world around them.
  ( En iyi deneyimleyerek ve keşfederek öğrenirler.)
 • It is hard for them to sit still for long periods.
  (Uzun bir süre oturmak onlar için zor olmaktadır.)
 • They prefer more active jobs or activities.
  (Daha aktif işleri ve aktiviteleri tercih ederler.)
 • Kinaesthetic students like making experiments and joining sports clubs very much.
  (Deney yapmayı ve spor kulüplerine katılmayı severler.)

Yorumla(r)

Lütfen yorum yazarken Türkçe yazım kurallarına dikkat ediniz.
Türkçe yazım kurallarına uyulmayan, ziyaretçilere yarar sağlamayacak nitelikteki yorumlar onaylanmayacaktır!