İngilizce Öğrenme Biçimleri – Learning Styles

İnsanlar farklı öğrenme biçimlerine sahiptirler. Bunları 3 başlık altında özellikleriyle birlikte inceleyeceğiz.

Ingilizce-Ogrenme-Bicimleri-Learning-Styles

Visual Learners (Görsel Öğrenenler)

 • They learn through seeing.
  (Görerek öğrenirler.)
 • These learners need to see the teacher’s body language and facial expression in order to understand a subject.
  (Bir konuyu anlayabilmek için öğretmenin beden dilini ve yüz ifadelerini görmeye ihtiyaç duyarlar.)
 • They prefer sitting at the front of the classroom.
  (Sınıfta önde oturmayı tercih ederler.)
 • They can think in pictures and learn best from visual displays like diagrams, illustrated text books, overhead transparencies, videos, flashcards and hand-outs.
  (Diyagramlar,resimli ders kitapları,resimler,tepegöz,videolar.resimli kartlar ve çalışma kağıtları aracılığıyla daha iyi öğrenebilirler.)
 • During a lecture or classroom discussion, visual learners prefer to take detailed notes.
  (Ders esnasında detaylı notlar almayı tercih ederler.)

 

Auditory Learners (İşitsel Öğrenenler)

 • They learn through listening.
  (Dinleyerek öğrenirler)
 • They learn best through discussions, talking about things and listening to other people.
  (Tartışarak, bir şeyler hakkında konuşarak ve başkalarını dinleyerek daha iyi öğrenirler.)
 • Auditory learners understand the exact meaning in someone’s speech by listening to the tone of voice and speed.
  (Birisinin konuşmasındaki net anlamı sesin tonunu ve hızını dinleyerek kavrarlar.)
 • Written information doesn’t have much meaning if they don’t hear it.
  (Yazılı bilgi işitmedikleri takdirde pek anlam ifade etmez.)
 • These learners prefer reading aloud and using a tape recorder.
  (Yüksek sesle okumayı ve kayıt cihazı kullanmayı tercih ederler.)

Kinaesthetic (Tactile) Learners (Kinestetik Öğrenenler)

 • They learn through moving, doing and touching.
  (Hareket ederek, yaparak, dokunarak öğrenirler.)
 • Kinaesthetic persons learn best by experiencing and actively exploring the physical world around them.
  ( En iyi deneyimleyerek ve keşfederek öğrenirler.)
 • It is hard for them to sit still for long periods.
  (Uzun bir süre oturmak onlar için zor olmaktadır.)
 • They prefer more active jobs or activities.
  (Daha aktif işleri ve aktiviteleri tercih ederler.)
 • Kinaesthetic students like making experiments and joining sports clubs very much.
  (Deney yapmayı ve spor kulüplerine katılmayı severler.)