İngilizce Tarihler – Dates

İngilizce tarihleri söylemek için sayma sayılarının, sıralama sayılarının ve ay isimlerinin İngilizce karşılıklarını bilmek gerekir. İngilizce tarihleri okurken ayın kaçıncı günü olduğunu belirtmek için Türkçeden farklı olarak sıralama sayıları kullanılırken, İngilizce yılları söylemek içinse sayma sayılarına ihtiyaç duyarız.

İngilizce Tarihlerin Okunuşu ve Yazılışı

İNGİLİZ İNGİLİZCESİAMERİKAN İNGİLİZCESİ
5 April: the fifth of AprilApril 5: April fifth
4 June: the fourth of JuneJune 4: June fourth
20 August: the twentieth of AugustAugust 20: August twentieth
1 April: the first of AprilApril 1: April first

Yukarıdaki örnekleri inceleyecek olursak İngilizce tarihleri söylerken İngiliz İngilizcesinde önce ayın kaçıncı günü olduğu söylenir, ardından ay ismi söylenir. Ancak Amerikan İngilizcesinde önce ay adı söylenir, ardından ayın kaçıncı günü olduğu ifade edilir. Sayma sayısı kullanarak yazılsa bile söylerken sıralama sayıları ile ifade etmek gerekir.

Türkçede sayma sayılarının yanına nokta işareti koyarak sıralama sayılarını elde etmekteyiz ancak İngilizcede durum farklıdır. Pek çok sıralama sayısı sayının sonuna “th” eklenerek ifade edilir ama istisnaları da vardır.

İngilizce Yılların Okunuşu ve Yazılışı

İngilizce yılları söylerken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 ✦  Yıllar iki parçaya ayrılarak ifade edilirler.

ÖRNEKLER

✦ 1985: nineteen eighty five
✦ 1066: ten sixty six
✦ 1652: sixteen fifty two
✦ 1948: nineteen forty eight
✦ 2017: twenty seventeen

 ✦  Bir yıl 01 ile 09 arasındaki rakamlarla sonlandığında ilk iki haneyi söyledikten sonra ikinci kısımda bulunan 0 rakamının İngilizce karşılığı olan “zero” kelimesi yerine “O” harfinin İngilizce telaffuzu kullanılır ve ardından gelen sayı söylenir.

ÖRNEKLER

✦ 1709 : seventeen o nine
✦ 1903 : nineteen o three

 ✦  Bir yıl “00” ile sonlanıyorsa ilk iki hanedeki rakam söylenir ardından “hundred” ifadesi eklenir.

ÖRNEKLER

1700 : seventeen hundred
1900 : nineteen hundred

 ✦  2000-2010 arasındaki yılları ifade ederken, 2000 yılı için two thousand (iki bin) ifadesini kullanırız. 2001 ile 2010 arasındaki yılları ifade ederken önce two thousand deriz ve ardından gelen sayıyı ifade ederiz.

ÖRNEKLER

2007 : two thousand (and) seven
2002 : two thousand (and) two

 ✦  2010 ve sonrasındaki yılları hem yukarıda olduğu gibi hem de iki parçaya ayırarak söyleyebiliriz.

ÖRNEKLER

2012: two thousand and twelve (British-İngiliz)
2012: two thousand twelve (American-Amerikan)
2012 : twenty twelve (British and American – İngiliz ve Amerikan)

 ✦  1000’den önceki yıllarda çoğunlukla önce ilk rakam söylenir, sonraki iki sayı birlikte söylenir.

ÖRNEKLER

465: four sixty five

İngiliz İngilizcesinde şöyle de ifade edilebilir:

465 : four hundred sixty five  (dört yüz altmış beş)