İngilizce Teklif ve Davet Etme İfadeleri – Offering and Making Invitations

Birisini bir şey yapmaya davet ederken veya ona bir teklifte bulunurken kullanabileceğimiz bazı ifadeler şunlardır:

 >  Would you like to ……. ? : “…….. ister misin? “  anlamına gelir. Bu soru kalıbıyla birlikte kullanılan fiile herhangi bir ek getirilmez. Bir isimle birlikte kullanıldığında ‘’to’’ atılır ve isim hiçbir ek almaz.

Example(s) / Örnek(ler)

» Would you like to join us? (Bize katılmak ister misin?)
» Would you like to come to my birthday party? (Doğum günü partime gelmek ister misin?)
» Would you like pizza? (Pizza ister misin?)

 

 >  How about / What about? : “Ne Dersin?” anlamına gelir. Birlikte kullanıldığı fiillere –ing takısı getirilir,isimler herhangi bir ek almaz.

Example(s) / Örnek(ler)

» What about going to cinema? (Sinemaya gitmeye ne dersin?)
» How about organizing a surprise party for Jane? (Jane için sürpriz bir parti organize etmeye ne dersin?)
» What about a glass of hot chocolate? (Bir bardak sıcak çikolataya ne dersin?)

 

 >  Fancy ……? : “……. ister misin?” anlamına gelir.Kendisinden sonra gelen fiil –ing eki alır.

Example(s) / Örnek(ler)

» Fancy joining us? (Bize katılmak ister misin?)
» Fancy going to Jack’s barbecue party? (Jack’in mangal partisine gitmeye ne dersin?)

 

 >  Let’s…….. : Ardından fiil hiçbir ek almadan getirilir.“Hadi” anlamına gelir.

Example(s) / Örnek(ler)

» Let’s swim. ( Hadi yüzelim.)
» Let’s plan a slumber party. (Hadi pijama partisi planlayalım.)
» Let’s visit our grandparents. (Hadi büyükanne/babamızı ziyaret edelim.)

 

 >  Shall we…….? : I ve WE özneleriyle birlikte kullanılır. Birlikte kullanılan fiile hiçbir ek getirilmez.

Example(s) / Örnek(ler)

» Shall we go for a walk? (Yürüyüşe gidelim mi?)
» Shall I bring some music CDs ?  (Birkaç müzik CD si getireyim mi?)
» Shall we help our mum? (Annemize yardım edelim mi?)

 

 >  I hope you can come : Umarım gelebilirsin.

 

 >  I hope to see you there : Seni orada görmeyi umuyorum.