İngilizce Teklif ve Davet Etme İfadeleri – Offering and Making Invitations

Birisini bir şey yapmaya davet ederken veya ona bir teklifte bulunurken kullanabileceğimiz bazı ifadeler şunlardır:

 1.  Would you like to ……. ? : “…….. ister misin? “  anlamına gelir. Bu soru kalıbıyla birlikte kullanılan fiile herhangi bir ek getirilmez. Bir isimle birlikte kullanıldığında ‘’to’’ atılır ve isim hiçbir ek almaz.

ÖRNEKLER

✦ Would you like to join us? (Bize katılmak ister misin?)

✦ Would you like to come to my birthday party? (Doğum günü partime gelmek ister misin?)

 Would you like pizza? (Pizza ister misin?)

 2.  How about / What about? : “Ne Dersin?” anlamına gelir. Birlikte kullanıldığı fiillere –ing takısı getirilir,isimler herhangi bir ek almaz.

ÖRNEKLER

 What about going to cinema? (Sinemaya gitmeye ne dersin?)

 How about organizing a surprise party for Jane? (Jane için sürpriz bir parti organize etmeye ne dersin?)

 What about a glass of hot chocolate? (Bir bardak sıcak çikolataya ne dersin?)

 3.  Fancy ……? : “……. ister misin?” anlamına gelir.Kendisinden sonra gelen fiil –ing eki alır.

ÖRNEKLER

 Fancy joining us? (Bize katılmak ister misin?)

 Fancy going to Jack’s barbecue party? (Jack’in mangal partisine gitmeye ne dersin?)

 4.  Let’s…….. : Ardından fiil hiçbir ek almadan getirilir.“Hadi” anlamına gelir.

ÖRNEKLER

 Let’s swim. ( Hadi yüzelim.)

 Let’s plan a slumber party. (Hadi pijama partisi planlayalım.)

 Let’s visit our grandparents. (Hadi büyükanne/babamızı ziyaret edelim.)

 5.  Shall we…….? : I ve WE özneleriyle birlikte kullanılır. Birlikte kullanılan fiile hiçbir ek getirilmez.

ÖRNEKLER

 Shall we go for a walk? (Yürüyüşe gidelim mi?)

 Shall I bring some music CDs ?  (Birkaç müzik CD si getireyim mi?)

Shall we help our mum? (Annemize yardım edelim mi?)

 6.  I hope you can come : Umarım gelebilirsin.

 7.  I hope to see you there : Seni orada görmeyi umuyorum.