İngilizce Geniş Zaman / Simple Present Tense Çalışma Kağıtları

İngilizce Geniş Zaman / Simple Present Tense ile ilgili etkinlikler içeren çalışma kağıtlarını (worksheet) aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

İngilizce Geniş Zaman / Simple Present Tense Çalışma Kağıdı (Do / does / don’t / doesn’t Etkinlikleri)

Çalışma kağıdı Word (.doc) formatında olup içerisindeki etkinlikler şunlardır:

 • Görsellerle desteklenmiş cümlelerdeki boşlukları “do / does / don’t / doesn’t” ile doldurma

doesn’t – 2. does – 3. do – 4. does – 5. does – 6. do – 7. does – 8. does – 9. does – 10. do – 11. don’t – 12. does – 13. doesn’t – 14. do – 15. does – 16. don’t – 17. do – do

İngilizce Geniş Zaman / Simple Present Tense Çalışma Kağıdı 2 (Worksheet)

Çalışma kağıdı Word (.doc) formatında olup içerisindeki etkinlikler şunlardır:

 • Fiilin doğru olan halini seçme
 • Olumlu cümleleri olumsuz cümleye çevirme
 • Cümleleri soru cümlesine dönüştürme
 • Kelimeleri uygun şekilde sıralayarak kurallı cümleler oluşturma

-A-

 1. plays
 2. live
 3. like
 4. works
 5. study
 6. surfs
 7. plays
 8. go
 9. goes
 10. loves

-B-

 1. Karen doesn’t watch TV at home.
 2. I don’t like vegetables very much.
 3. My brothers don’t play basketball.
 4. He doesn’t play chess.
 5. My friend and I don’t play computer games in the evening.

-C-

 1. Does Roger play tennis very well?
 2. Do you live in New York?
 3. Does your mum like reading novels?
 4. Does Jack chat on line with his friends every day?
 5. Do they often go to the cinema ?

-D-

 1. He often listens to music.
 2. I love playing volleyball.
 3. They don’t play chess.
 4. Does Frank go to the cinema?
 5. When do you finish school ?

DAHA FAZLASI

İngilizce geniş zaman çalışma kağıtlarında yanlışlarınız varsa Simple Present Tense Konu Anlatımı sayfamızdan konu tekrarı yapabilirsiniz.