İngilizce Duygular – Emotions

İngilizcede duygularımızı (emotions), hislerimizi (feelings) anlatırken bazı kalıplar cümleler ve kelimeler kullanırız. İngilizce duygu ifade eden cümleler nasıl kurulur, önce onu görelim:

İngilizce Duygular Soru ve Cevap Kalıpları

Bir kişinin duygu durumunu öğrenmek istediğimizde ”Nasıl hissediyorsun?” anlamına gelen ”How do you feel?” sorusunu sorarız.

Bu soruya cevap verirken hislerimizi söylemek için ”I’m ………….” ya da ”I feel ……..” diye cümleye başlayarak duygumuzu ifade eden kelime ile devam ederiz.

Example(s) / Örnek(ler)
» Tom: How do you feel today? (Bugün nasıl hissediyorsun?)
Mary: I’m happy. / I feel happy. (Mutluyum./ Mutlu hissediyorum.)

 >  Cümledeki özneyi değiştirerek farklı kişilerin duygu durumlarını da sorabiliriz.

Example(s) / Örnek(ler)
» How does he/she feel on stormy days? (O fırtınalı günlerde nasıl hisseder?)
He / She feels moody. (O karamsar hisseder.)

» How do they feel on sunny days? ( Onlar güneşli günlerde nasıl hisseder?)
They feel happy and energetic. ( Onlar mutlu ve enerjik hissederler.)

 >  İngilizce duygu ifade eden kelimeler ve Türkçe okunuşları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

İngilizce kelimenin okunuşunu öğrenmek için kelimenin yanındaki butonuna tıklayarak kelimenin telaffuzunu dinleyebilirsiniz.

İngilizce Duygular ve Hisler – Emotions and Feelings

İNGİLİZCETÜRKÇE
 angrykızgın / sinirli
 boredsıkılmış
 confusedkafası karışık
curiousmeraklı
embarrassed / shyutangaç
excitedheyecanlı 
happymutlu
moodykaramsar
sad / upset / unhappyüzgün
scared / frightenedkorkmuş
sleepyuykulu
surprised / shockedşaşırmış
tiredyorgun
worried / anxiousendişeli