İngilizce Saatler – Telling The Time

İngilizcede saatin kaç olduğunu sorarken “What time is it?, What is the time?” sorularını kullanabiliriz. İngilizcede saatin kaç olduğunu söylemenin ise iki yolu vardır:

İngilizce Saatleri Söyleme – Telling The Time

İngilizcede saatleri söylemenin yollarından ilki; saatleri bir dijital saat ekranında gördüğümüz şekliyle, saat ve dakikayı sırasıyla söylemektir.

eighty-thirty

It is eight thirty. (Saat sekiz otuz)

two-fifteen

It is two fifteen. ( Saat iki on beş)

Saati söylerken kullanacağımız diğer ifade biçimleri şunlardır:

 1.  Sadece tam saatlerde o’clock kullanılır.

eleven-oclock

It is eleven o’clock. (Saat on birdir.)

four-oclock

It is four o’clock.(Saat dörttür.)

 2.  Saat buçuğu gösterdiğinde half past ifadesi kullanılır.

half-past-one

It is half past one. (Saat bir buçuktur.)

 3.  Saatin çeyrek geçe olduğunu ifade etmek için quarter past kullanırız.

quater-past-three

It is quarter past three. (Saat üçü çeyrek geçiyor.)

 4.  Saatin çeyrek kala olduğunu ifade etmek için quarter to kullanırız.

quater-to-one

It is quarter to one. (Saat bire çeyrek var.)

 5.  Geçen dakikayı söylerken PAST , kalan dakikayı söylerken TO kullanırız. Dikkat etmemiz gereken İngilizcede saatleri söylerken geçen ya da kalan dakika önce söylenir ardından saat gelir. Buçuğa kadar olan zaman diliminde PAST (geçe) , buçuktan sonra ise TO (kala) kullanmamız gerekir.

ÖRNEKLER

 03:25   = It is twenty five past three. (Saat üçü yirmi beş geçiyor.)

✦ 07:18   = It is eighteen past seven. (Saat yediyi on sekiz geçiyor.)

✦ 10:47   =   It is thirteen to eleven. (Saat on bire on üç var.)

✦ 11:55   =   It is five to twelve. (Saat on ikiye beş var.)

NOT

Saatin 12 saatlik zaman dilimi ile ifade edildiği durumlarda söylenen saatle birlikte AM ve PM kullanılır.

AM latince ante meridiem öğleden önce anlamına gelir. Gece saat 24:00 ile öğleyin saat 12:00 arasındaki zaman dilimini belirtmek için kullanılan bir kısaltmadır.

ÖRNEK

 My sister called me at 8 AM. ( Kız kardeşim sabah 8’de beni aradı.)

Saati ifade ederken kullanılan AM sabah saati olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır. Gece 12’den öğlen 12 ye kadar olan zamanda AM kullanılır.

PM ise latincede post meridiem, öğleden sonra anlamına gelir. Öğle 12:00 ile 24:00 arasındaki saatleri belirtmek için kullanılan bir kısaltmadır.

ÖRNEK

I work from 1 PM to 7 PM. ( Öğleden sonra 1’den 7’ye kadar çalışırım.)

AM ve PM kısaltmalarının ülkeye göre bazen büyük harfle “ AM ve PM”, bazen küçük harfle “am ve pm” bazende “a.m. ve p.m.” şeklinde yazıldığı görülür.

İngilizce Saatler / Saati Söyleme – Telling The Time Resimli Anlatım

Telling-The-Time