İngilizce Sayılar ve Okunuşları – Numbers

İngilizce sayılar, Türkçe karşılıkları ve okunuşları / telaffuzları aşağıda tablo şeklinde verilmiştir. İngilizce sayma sayıları (cardinal numbers), 1’den 100’e kadar olan sayılar ve 100’ün katları olan büyük sayılar olmak üzere ayrı ayrı ele alınmıştır.

İngilizce sayıların okunuşunu öğrenmek için kelimenin yanındaki butonuna tıklayarak sayıların İngilizce telaffuzunu dinleyebilirsiniz.

1’den 10’a Kadar İngilizce Sayılar ve Okunuşları

SAYIİNGİLİZCE YAZILIŞI VE OKUNUŞUTÜRKÇE KARŞILIĞI
0 zerosıfır
1 onebir
2 twoiki
3 threeüç
4 fourdört
5 fivebeş
6 sixaltı
7 sevenyedi
8 eightsekiz
9 ninedokuz
10 tenon

10’dan 100’e Kadar İngilizce Sayılar (10’un katları)

SAYIİNGİLİZCE YAZILIŞI VE OKUNUŞUTÜRKÇE KARŞILIĞI
10 tenon
20 twentyyirmi
30 thirtyotuz
40 fortykırk
50 fiftyelli
60 sixtyaltmış
70 seventyyetmiş
80 eightyseksen
90 ninetydoksan
100 one hundredyüz

10’dan 100’e Kadar İngilizce Sayılar ve Okunuşları

10’dan 20’ye Kadar İngilizce Sayılar

SAYIİNGİLİZCE YAZILIŞI VE OKUNUŞUTÜRKÇE KARŞILIĞI
10 tenon
11 elevenon bir
12 twelveon iki
13 thirteenon üç
14 fourteenon dört
15 fifteenon beş
16 sixteenon altı
17 seventeenon yedi
18 eighteenon sekiz
19 nineteenon dokuz
20 twentyyirmi

20’den 30’a Kadar İngilizce Sayılar

SAYIİNGİLİZCE YAZILIŞI VE OKUNUŞUTÜRKÇE KARŞILIĞI
20 twentyyirmi
21 twenty oneyirmi bir
22 twenty twoyirmi iki
23 twenty threeyirmi üç
24 twenty fouryirmi dört
25 twenty fiveyirmi beş
26 twenty sixyirmi altı
27 twenty sevenyirmi yedi
28 twenty eightyirmi sekiz
29 twenty nineyirmi dokuz
30 thirtyotuz

30’dan 40’a Kadar İngilizce Sayılar

SAYIİNGİLİZCE YAZILIŞI VE OKUNUŞUTÜRKÇE KARŞILIĞI
30 thirtyotuz
31 thirty oneotuz bir
32 thirty twootuz iki
33 thirty threeotuz üç
34 thirty fourotuz dört
35 thirty fiveotuz beş
36 thirty sixotuz altı
37 thirty sevenotuz yedi
38 thirty eightotuz sekiz
39 thirty nineotuz dokuz
40 fortykırk

40’tan 50’ye Kadar İngilizce Sayılar

SAYIİNGİLİZCE YAZILIŞI VE OKUNUŞUTÜRKÇE KARŞILIĞI
40 fortykırk
41 forty onekırk bir
42 forty twokırk iki
43 forty threekırk üç
44 forty fourkırk dört
45 forty fivekırk beş
46 forty sixkırk altı
47 forty sevenkırk yedi
48 forty eightkırk sekiz
49 forty ninekırk dokuz
50 fiftyelli

50’den 60’a Kadar İngilizce Sayılar

SAYIİNGİLİZCE YAZILIŞI VE OKUNUŞUTÜRKÇE KARŞILIĞI
50 fiftyelli
51 fifty oneelli bir
52 fifty twoelli iki
53 fifty threeelli üç
54 fifty fourelli dört
55 fifty fiveelli beş
56 fifty sixelli altı
57 fifty sevenelli yedi
58 fifty eightelli sekiz
59 fifty nineelli dokuz
60 sixtyaltmış

60’tan 70’e Kadar İngilizce Sayılar

SAYIİNGİLİZCE YAZILIŞI VE OKUNUŞUTÜRKÇE KARŞILIĞI
60 sixtyaltmış
61 sixty onealtmış bir
62 sixty twoaltmış iki
63 sixty threealtmış üç
64 sixty fouraltmış dört
65 sixty fivealtmış beş
66 sixty sixaltmış altı
67 sixty sevenaltmış yedi
68 sixty eightaltmış sekiz
69 sixty ninealtmış dokuz
70 seventyyetmiş

70’ten 80’e Kadar İngilizce Sayılar

SAYIİNGİLİZCE YAZILIŞI VE OKUNUŞUTÜRKÇE KARŞILIĞI
70 seventyyetmiş
71 seventy oneyetmiş bir
72 seventy twoyetmiş iki
73 seventy threeyetmiş üç
74 seventy fouryetmiş dört
75 seventy fiveyetmiş beş
76 seventy sixyetmiş altı
77 seventy sevenyetmiş yedi
78 seventy eightyetmiş sekiz
79 seventy nineyetmiş dokuz
80 eightyseksen

80’den 90’a Kadar İngilizce Sayılar

SAYIİNGİLİZCE YAZILIŞI VE OKUNUŞUTÜRKÇE KARŞILIĞI
80 eightyseksen
81 eighty oneseksen bir
82 eighty twoseksen iki
83 eighty threeseksen üç
84 eighty fourseksen dört
85 eighty fiveseksen beş
86 eighty sixseksen altı
87 eighty sevenseksen yedi
88 eighty eightseksen sekiz
89 eighty nineseksen dokuz
90 ninetydoksan

90’ten 100’e Kadar İngilizce Sayılar

SAYIİNGİLİZCE YAZILIŞI VE OKUNUŞUTÜRKÇE KARŞILIĞI
90 ninetydoksan
91 ninety onedoksan bir
92 ninety twodoksan iki
93 ninety threedoksan üç
94 ninety fourdoksan dört
95 ninety fivedoksan beş
96 ninety sixdoksan altı
97 ninety sevendoksan yedi
98 ninety eightdoksan sekiz
99 ninety ninedoksan dokuz
100 one hundredyüz

100’den 110’a Kadar İngilizce Sayılar

SAYIİNGİLİZCE YAZILIŞI VE OKUNUŞUTÜRKÇE KARŞILIĞI
100 one hundredyüz
101 one hundred oneyüz bir
102 one hundred twoyüz iki
103 one hundred threeyüz üç
104 one hundred fouryüz dört
105 one hundred fiveyüz beş
106 one hundred sixyüz altı
107 one hundred sevenyüz yedi
108 one hundred eightyüz sekiz
109 one hundred nineyüz dokuz
110 one hundred tenyüz on

100’den Büyük İngilizce Sayılar ve Okunuşları

İngilizcede 100 den büyük bir sayıyı söylemek için Türkçedeki gibi önce kaç tane yüz içerdiğini söyleriz, geri kalan kısmını ise 1’den 100’e kadar olan sayıları okuduğumuz gibi okuruz.

571 fivehundredseventyone
beşyüzyetmişbir

100’ün Katları Büyük Sayıların İngilizcesi ve Türkçe Okunuşu

SAYIİNGİLİZCE YAZILIŞI VE OKUNUŞUTÜRKÇE KARŞILIĞI
100 one hundredyüz
500 five hundredbeş yüz
1.000 one thousandbin
5.000 five thousandbeş bin
10.000 ten thousandon bin
100.000 one hundred thousandyüz bin
500.000 five hundred thousandbeş yüz bin
1.000.000 one millionbir milyon
1.000.000.000 one billionbir milyar

Yorumla(r)

Lütfen yorum yazarken Türkçe yazım kurallarına dikkat ediniz.
Türkçe yazım kurallarına uyulmayan, ziyaretçilere yarar sağlamayacak nitelikteki yorumlar onaylanmayacaktır!