6. Sınıf İngilizce 10. Ünite Democracy Kelimeleri

6. Sınıf İngilizce 10. ünite Democracy kelimeleri ve Türkçe karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 6. sınıf 10. ünite İngilizce kelimeler alfabetik sıraya göre a’dan z’ye sıralanmıştır.

6. sınıf İngilizce democracy (demokrasi) kelime listesi, MEB ve Pasifik Yayınları tarafından hazırlanan 6. sınıf İngilizce ders kitaplarının her ikisinde de yer alan kelimelerden oluşmaktadır.

6. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri – Democracy Kelime Listesi

İNGİLİZCE KELİMETÜRKÇE ANLAMI
achievebaşarmak
aimamaçlamak, hedeflemek, hedef, gaye
ballot boxoy sandığı
becomeolmak, dönüşmek, haline gelmek
bookcasekitaplık
bookwormkitap kurdu
break the lawyasayı çiğnemek
brilliantmuhteşem, harika, zeki
cabinetkabin
campaignkampanya
candidateaday
checkkontrol etmek
child rightsçocuk hakları
choiceseçenek
chooseseçmek
cleverzeki
countsaymak
decidekarar vermek
decisionkarar
democracydemokrasi
democraticdemokratik
differentfarklı
directoryönetici, müdür, idareci
educationeğitim
electseçmek
electedseçilmiş
electionseçim
envelopezarf
equaleşit
equalityeşitlik
excitedheyecanlı
explainaçıklamak, izah etmek, aydınlatmak
expressifade etmek
fairadil
foldkatlamak
formalresmi
freebağımsız, özgür, serbest, bedava, ücretsiz
freelyözgürce
friendlyarkadaş canlısı
give a speechkonuşma yapmak
governyönetmek, idare etmek
hardworkingçalışkan
harmonyuyum
health caresağlık hizmetleri
helpfulyardım sever
human rightsinsan hakları
ideafikir
identity cardkimlik kartı, nüfus cüzdanı
in generalgenel olarak
junk foodabur cubur yiyecek
kindnazik
lawkural, yasa, hukuk
learnöğrenmek
liveyaşamak
make decisionkarar vermek
medical caresağlık yardımı, tıbbi bakım
nicegüzel, hoş, tatlı, nazik
nutritiousbesleyici
officialmemur, yetkili, görevli
opinionfikir
ordinarysıradan
organiseorganize etmek, düzenlemek
othersdiğerleri, ötekiler
peacehuzur, barış, sessizlik
politicalpolitik, siyasi, siyasal
politiciansiyasetçi
pollanket yapmak, oy vermek, seçim, oy
presidentbaşkan
processsüreç, işlem, aşama
protectionkoruma
publichalk, kamu, umumi
public buildingkamu binası
representativetemsilci
republiccumhuriyet
respectsaygı duymak
respectfulsaygılı
restdinlenmek
resultsonuç
righthak, hukuk, doğruluk
sameaynı
signimzalam, kadolmak, işaret, belirti
societytoplum, halk, cemiyet
solveçözmek, halletmek
speechkonuşma
stagekademe, aşama, etap
stepadım, basamak
supportdesteklemek
thinkdüşünmek
trustgüvenmek
voteoy, oy vermek
voting boothoy verme kabini
winnerkazanan, galip