6. Sınıf İngilizce 9. Ünite Saving The Planet Kelimeleri

6. Sınıf İngilizce 9. ünite saving the planet kelimeleri ve Türkçe karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 6. sınıf 9. ünite İngilizce kelimeler alfabetik sıraya göre a’dan z’ye sıralanmıştır.

6. sınıf İngilizce saving the planet (gezegeni korumak) kelime listesi, MEB ve Pasifik Yayınları tarafından hazırlanan 6. sınıf İngilizce ders kitaplarının her ikisinde de yer alan kelimelerden oluşmaktadır.

6. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri – Saving The Planet Kelime Listesi

İNGİLİZCE KELİMETÜRKÇE ANLAMI
air pollutionhava kirliliği
amountmiktar, tutar
atmospherehava, atmosfer
attendkatılmak
batterypil, batarya
carrier bagpoşet, taşıma çantası
classifysınıflandırmak, ayırmak
crowdedkalabalık
cut downazal(t)mak, kesmek
cyclebisiklete binmek
damagezarar vermek, hasara uğratmak
destroytahrip etmek, imha etmek, yıkmak
devicecihaz, alet, aygıt
distancemesafe, uzaklık
Earthyeryüzü, toprak
eco-friendlyçevreyle dost
enviromental pollutionçevre kirliliği
environmentçevre
environmentally friendly productçevre dostu ürün
everywhereher yer
exhaust gasegzoz gazı
filtersizgeç, filtre, süzmek
flower potçiçek saksısı
garbageçöp
glasscam
global warmingküresel ısınma
go greençevreyi/yeşili korumak
growyetiş(tir)mek, büyümek
habitatdoğal ortam, yaşam alanı
handbagel çantası
harmzarar vermek
heatsıcaklık, ısı, ısıtmak
hometownmemleket
huntavlamak
importantönemli
increaseartmak, çoğalmak
jarkavanoz
junk foodabur cubur yiyecek
lakegöl
light bulbampul
litterçöp
lungakciğer, ciğer
Moreoverüstelik, ayrıca
naturaldoğal 
noise pollutiongürültü kirliliği
noisygürültülü
paperkağıt
picktoplamak
planetgezegen
plantekmek, dikmek (bitki vb.), bitki
pluggedprize takılı
pollutekirletmek
pollutedkirli, kirlenmiş
potçanak, demlik, saksı
pourdökmek, akıtmak, koymak(çay vb.)
preventönlemek
privateözel, kişisel, gizli
protectkorumak
public transportationtoplu taşıma
recyclegeri dönüşüm yapmak
reducekısmak, azaltmak, eksiltmek, düşürmek
regularlydüzenli olarak
rivernehir
rubbishçöp, döküntü
savebiriktirmek, kurtarmak, tasarruf etmek
seperateayrı, ayırmak
solar energygüneş enerjisi
sort outayırmak, sınıflandırmak
sourcekaynak
stainlesspaslanmaz, leke tutmaz
strawpipet
swapdeğiştirmek, değiş tokuş yapmak
taptıkaç, musluk, musluğu açmak
throwatmak
throw awayçöp atmak
traffic jamtrafik sıkışıklığı
trashçöp
turn offelektronik eşyaları kapamak
unnecessarygereksiz
unplugprizden çekmek
usekullanmak
villlageköy
warnuyarmak
wasteboşa harcamak, israf etmek, atık
water pollutionsu kirliliği
wind energyrüzgar enerjisi
zero wastesıfır atık