8. Sınıf İngilizce 2. Ünite Soru Kalıpları

8. Sınıf İngilizce 2. ünite Teen Life soru kalıpları, soru cümleleri, aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu listedeki cümle kalıpları, MEB ve Tutku Yayınları tarafından hazırlanan 8. sınıf İngilizce ders kitaplarının her ikisinde de yer alan kalıp cümlelerdir.

BAŞLAMADAN ÖNCE

8. sınıf 2. ünite kalıp cümleleri kurarken kullanılan kelimeleri içeren 8. Sınıf 2. Ünite Kelimeleri sayfamızı da incelemenizi öneririz.

8. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kalıp İfadeler – Teen Life Soru Kalıpları

2022-2023 8.sınıf İngilizce ders kitaplarının 2. ünitesi olan Teen Life ünitesi içerisinde yer alan soru kalıpları ve Türkçe anlamları aşağıdaki tabloda alfabetik olarak sıralanmıştır.

İNGİLİZCE KALIP CÜMLETÜRKÇE ANLAMI
And you?Ya sen?
Are you kidding?Dalga mı geçiyorsun?
By the waybu arada, yeri gelmişken
Do the teenagers follow the news?Gençler haberleri takip eder mi?
Do you prefer reading children’s books or sci-fi books?Çocuk kitabı mı bilim kurgu kitabı mı okumayı tercih edersin?
For exampleÖrneğin
How do you go there?Oraya nasıl gidersin?
How do you go to school?Okula nasıl gidersin?
How does he go to school?O okula nasıl gider?
How many classes do you take a week?Haftada kaç dersin var?
How much do you pay?Ne kadar ödersin?
How often do you do sports?Ne sıklıkla spor yaparsın?
How often do you go to cinema?Ne sıklıkla sinemaya gidersin?
How often do you meet with your friends?Ne sıklıkla arkadaşlarınla buluşursun?
How often do you surf the Internet?Ne sıklıkla internette gezinirsin?
How often do you visit your grandparents?Ne sıklıkla büyükanneni / büyükbabanı ziyaret edersin?
How often …?Ne sıklıkla …?
However, I can’t stand detective books.Ama polisiye kitaplara katlanamam/tahammül edemem.
I am afraid of ……’dan korkarım.
I am interested in playing the guitar.Gitar çalmaya ilgi duyarım.
I am worried about …… hakkında endişeliyim.
I can’t stand.Katlanamam/tahammül edemem.
I don’t know much about him.Onun hakkında pek fazla şey bilmiyorum.
I don’t think so.Öyle düşünmüyorum.
I enjoy going to concerts.Konsere gitmekten zevk alırım.
I go there on foot.Oraya yürüyerek giderim.
I hate insulting others.Başkalarına hakaret etmekten nefret ederim.
I prefer hip-hop concerts.Hiphop konserlerini tercih ederim.
I should pay more attention to ……’ya daha fazla önem vermeliyim.
I spend most of my free time in …Boş zamanlarımın çoğunu … ile geçiririm.
I think it is unbearable.Bence o dayanılmaz/katlanılmaz.
I’d like to be a … because …… olmak isterim çünkü …
I’d like to learn more about …… hakkında daha fazla şey öğrenmek isterim.
I’ll lend you.Sana ödünç / borç vereceğim.
I’m doing great, thanks.iyiyim, teşekkürler.
I’m skilled at ……’da yetenekliyim.
I’m keen on camping.Kamp kurmaya istekliyim.
It’s my favourite daily activity.Bu benim favori günlük aktivitem.
Me, too.ben de.
My closest friend is … because she/he is …Benim en yakın arkadaşım …’dır çünkü o …
My favorite color is …Favori rengim … dır/dir.
My favorite place is …Benim favori yerim …dır/dir.
My favorite school subject is …Favori okul dersim …dır/dir.
My favourite daily activity is….Favori günlük aktivitem …dır/dir.
Pretty good, thanks.Oldukça iyi, teşekkürler.
Really?Gerçekten mi?
That’s a good idea.Bu iyi bir fikir.
They’re terrific.Onlar müthiş.
This makes me feel energetic.Bu beni enerjik hissettiriyor.
To be honestDürüst olmak gerekirse
We’re fond of sports.Biz futbola düşkünüz.
What about you?Peki ya sen?
What are you interested in?Neye ilgi duyarsın?
What do you do at the weekends?Hafta sonları ne yaparsın?
What do you do in the evenings?Akşamları ne yaparsın?
What do you never do in the evenings?Akşamları asla ne yapmazsın?
What do you usually do with your family?Ailenle genellikle ne yaparsın?
What goals do the teenagers have?Gençlerin ne hedefleri vardır?
What is is his branch?Onun branşı nedir?
What is your favourite daily activity?Favori günlük aktiviten nedir?
What kind of items do the teenagers mostly buy?Gençler çoğunlukla ne tür eşyalar satın alırlar?
What sports do you do regularly?Düzenli olarak hangi sporları yaparsın?
What sports do you like watching?Hangi sporları izlemeyi seversin?
What sports would you like to try?Hangi sporları denemek istersin?
What time does he have dinner?O saat kaçta akşam yemeği yer?
What type of music do you prefer?Ne tür müzik tercih edersin?
What type of….?Ne tür …?
What’s up?Nasılsın, n’aber?
When do you attend the classes?Derslere ne zaman katılırsın?
When do you usually go on vacation?Genellikle ne zaman tatile gidersin?
Where do you usually have lunch?Genellikle nerede öğle yemeği yersin?
Which sports do you prefer?Hangi sporları tercih edersin?
Who dislikes arguing with friends?Arkadaşlarıyla tartışmayı kim sevmez?
Who dislikes listening to jazz music?Caz müzik dinlemeyi kim sevmez?
Who do you do sports with?Kimle spor yaparsın?
Who enjoys doing exercises?Egzersiz yapmaktan kim zevk alır?
Who enjoys eating out?Dışarıda yemek yemekten kim zevk alır?
Who enjoys following the fashion?Modayı takipten kim zevk alır?
Who enjoys reading travel books?Seyahat kitapları okumaktan kim zevk alır?
Who enjoys watching a movie at the cinema?Sinemada film izlemekten kim zevk alır?
Who hates getting up early?Erken kalkmaktan kim nefret eder?
Who hates talking about serious topics?Ciddi konular hakkında konuşmaktan kim nefret eder?
Who likes eating healthy food?Sağlıklı yiyecekler yemeyi kim sever?
Who likes playing an instrument?Enstrüman çalmayı kim sever?
Who usually helps you with your homework?Ödevinde sana genellikle kim yardım eder?
Who’s your favorite singer?Favori şarkıcın kimdir?
Why is he successful?O neden başarılıdır?

Yorum yapın