8. Sınıf İngilizce 9. Ünite Science Kelimeleri

8. Sınıf İngilizce 9. ünite Science kelimeleri ile LGS ve TEOG sınavlarında çıkmış 8. sınıf İngilizce 9. ünite kelimeleri aşağıda ayrı ayrı başlıklar altında yer almaktadır.

8. Sınıf 9. Ünite Kelime Listesi – Science Kelimeleri

2022-2023 8.sınıf İngilizce ders kitabının 9. ünitesi olan Science ünitesi içerisinde yer alan kelimeler ve anlamları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 8. sınıf İngilizce 9. ünite kelimeleri alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. LGS ve TEOG sınavlarında çıkmış İngilizce kelimeler koyu renkle ve kalın(bold) yazılmıştır.

İNGİLİZCE KELİMELERTÜRKÇE ANLAMI
a piece ofbir parça
academicianakademisyen, öğretim görevlisi
achievementbaşarı
adultyetişkin
aimamaçlamak, hedeflemek, amaç, hedef, gaye
air conditionerklima
airbaghava yastığı
alchemysimya bilimi
aluminum foilalüminyum folyo
amountmiktar, tutar, meblağ
announceanons etmek, duyurmak, ilan etmek
appearancegörünüm, görünüş
articlemadde(sözleşmede), makale, yazı, nesne
as a result ofsonucu olarak, neticesinde
awardödüllendirmek, mükafat, ödül
back and forthileri geri
backwardgeriye, geri, arka kısım
basilreyhan, fesleğen
batteryakü, pil, batarya
battery freepilsiz, bataryasız
be dependent one bağlı
belong toait olmak, bağlı olmak, üyesi olmak
biochemistbiyokimyager
birthplacedoğum yeri
bravelycesurca, yiğitçe, mertçe
brilliantnefis, parlak, muhteşem, harika, dahice, göz alıcı
cancerkanser
canonkanun, düzen, kural
cartridgekartuş
cataractkatarakt, göz perdesi, çağlayan, sel, şelale
catgutameliyat ipliği
causesebep olmak, yol açmak, neden olmak, sebep
cause and effectsebep sonuç
cellhücre
centuryasır, yüzyıl
certainkesin, belirli, mutlak, kaçınılmaz
changedeğişmek, değiştirmek, değişiklik, değişim
checkpointkontrol noktası
chemicalkimyasal
chooseseçmek, karar vermek, tercih etmek
circadian24 saatlik
clonedklonlanmış
co-foundereş kurucu, kurucu ortak
commonalışılmış, sıradan, yaygın, ortak
communicationiletişim
companyşirket, firma, grup, topluluk
compasspusula
competitionyarışma, yarış, müsabaka, rekabet
competitoryarışmacı, rakip
completelytamamen, tümüyle, eksiksiz, bütünüyle
complexkarışık, karmaşık, güçlük
computed tomographybilgisayarlı tomografi
computerisedbilgisayarlı
conditionhal, koşul, durum, şart
conductyönetmek, yürütmek, idare etmek
consular officialkonsolosluk görevlisi
containerkonteyner, kap, saklama kabı
continuouslyaralıksız, sürekli, durmaksızın, devamlı
contributionkatkı, bağış, aidat, destek
conveyiletmek, geçirmek, ulaştırmak
cosmologistkozmolog
coverörtmek, kaplamak, kılıf, örtü, kapak
createoluşturmak, yaratmak, meydana getirmek
cureiyileştirmek, tedavi etmek, çare, tedavi
currentlyhalen, şu anda, bugünlerde
deathölüm, vefat
debateçekişmek, çekişme, tartışma
decidekarar vermek, belirlemek, sonuca varmak
definitelykesinlikle, elbette, mutlaka
designtasarlamak, düzenlemek, plan yapmak
determinationsaptama, belirlenme, karalılık, azim
developgeliştirmek, gelişmek, ilerlemek
developmentgelişim, gelişme, ilerleme
devicecihaz, alet, icat, yöntem
diagnoseteşhis etmek, tanı koymak, tanımlamak
disabledengelli, özürlü, kullanışsız, elverişsiz
discoverkeşfetmek, ortaya çıkarmak, farkına varmak
discovererkaşif
discoverykeşif, buluş, bulgu, ortaya çıkarma
discussgörüşmek, tartışmak, ele almak
discussiongörüşme, tartışma
diseasehastalık, rahatsızlık
dishwasherbulaşım makinesi
dissolveeritmek, çözmek, gözden kaybolmak
dividebölmek, bölüştürmek, dağıtmak, paylaşmak
do experimentdeney yapmak
durablesağlam, dayanıklı, uzun ömürlü
easilyrhatlıkla, rahatça, kolaylıkla
eco-friendlyçevre dostu, doğa dostu
emergency situationacil durum
encouragecesaretlendirmek, yüreklendirmek, teşvik etmek
endeavorçabalamak, gayret etmek, uğraşmak
equaldenk, eşit, eş değerde olmak, denk olmak
equationdenge, eşitleme, eşitlik
equipmentaraç gereç, donanım, ekipman
especiallyözellikle, bilhassa
etcve benzeri, vesaire
ethicalahlaki, ahlaksal, etik
evaluatedeğerlendirmek, ölçmek, değer biçmek
examinemuayane etmek, incelemek, irdelemek, yoklamak, sorgulamak
excavationkazı, kazı yeri, çukur, oyuk
exhibitsergilemek, sergi, ortaya koymak
exhibitionsergi, gösteri, şölen
existvar olmak, bulunmak, mevcut olmak, yaşamak
experimentdeney, deney yapmak, tecrübe etmek
explainaçıklamak, izah etmek, anlatmak, ifade etmek
explodepatlamak, patlatmak, bozmak, yıkmak
explorekeşfetmek, araştırmak, incelemek, tetkik etmek
eye-catchinggöz alıcı, dikkat çekici
featureözellik, ön plana çıkarmak, belirtmek, özellik taşımak
fieldtarla, alan, saha, çayır, otlak
find outanlamak, bulmak, keşfetmek, ortaya çıkarmak
fingerprintparmak izi
firefighteritfaiyeci
firefightingitfaiyecilik, yangın söndürme
fixdüzeltmek, onarmak, tamir etmek, saptamak, kararlaştırmak
flamealev, alevlendirmek, öfkelenmek, yanmak, tutuşmak
followtakip etmek, izlemek, peşinden gitmek
for examplemesela, örneğin, söz gelişi
formbiçimlendirmek, şekillendirmek, geliştirmek, biçim, şekil
formulateformülleştirmek
fossilfosilleşmek, fosil, kalıntı
foundkurmak, temelini atmak, inşa etmek
Foundationvakıf, kurum, kuruluş
frownsomurtmak, kaş çatmak, surat asmak
generatemeydana getirmek, oluşturmak, üretmek
get angry withbirisine sinirlenmek
globalküresel, dünya çapında, geniş çaplı, evrensel
gravityyerçekimi
ground-breakingçığır açan
headdressbaşlık, başörtüsü, başa takılan süs
healthysağlıklı, sağlığa yararlı
heatısıtmak, ısınmak, sıcaklık, ısı
honoraryonur, fahri, onursal, ücretsiz
housemaidhizmetçi
human anatomyinsan anatomisi
hybrid carhibrit araba (hem elektrik hem benzinle çalışan araba)
imageşekil, imge, görüntü, resim, şekillendirmek
importantönemli, mühim, saygın, itibarlı
improvegelişmek, geliştirmek, ilerletmek
in order toamacı ile, diye, için
individualbirey, bireysel, kişi, fert, kendine ait
informbilgilendirmek, haber vermek, ihbar etmek
infraredkızılötesi
insectböcek, haşere
insertarasına sokmak, içine koymak, eklemek
international fairuluslararası fuar
internationallyuluslararası açıdan
inventicat etmek, yaratmak, uydurmak, türetmek
inventionicat, buluş
inventormucit, yaratıcı
lablaboratuvar
law of gravityyerçekimi kanunu
layerkatman, kat, tabaka, katmanlara ayırmak
liquidsıvı, akışkan, berrak, şeffaf
low-frequencyalçak frekans
manufacturerimalatçı, yapımcı, üretici
mediamedya, basın, kitle iletişim araçları
medicalmedikal, tıbbi
medicinetıp, ilaç, deva
medievalortaçağ, ortaçağa özgü
melterimek, eritmek, kaybolmak, yok olmak
microbemikrop
microscobemikroskop
Middle AgeOrta Çağ
miniatureminyatür, küçücük
missingeksik, noksan, kayıp, kaybolma, özlem
moldkalıba dökmek, biçimlendirmek, küflenmek, şekil, kalıp, küf
molecular biologistmoleküler biyolog
moreoverdahası, ayrıca, hatta, üstelik, buna ek olarak
mosquitosivrisinek
move upbir üst sınıfa yükselmek
musclekas, adale, fiziksel güçlülük
nationallymilletçe, tüm ulusa yayılarak
navigationnavigasyon, yön bulma, gemi yolculuğu, gezinti, sefer
nearlyhemen hemen, neredeyse, yaklaşık olarak
neuronenöron, sinir hücresi
Nobel PrizeNobel Ödülü
observegözlemlemek, gözetlemek,  dikkatle bakmak, fark etmek
operateameliyat etmek, çalıştırmak, işletmek, yönetmek, idare etmek
optimismiyimserlik
ordinarysıradan, basit, alelade, normal, alışılagelmiş
outdistancegeçmek, arkada bırakmak, geride bırakmak
painlesslyzahmetsizce, ağrısızca, acısızca
paraplegicbelden aşağısı felçli, belden aşağısı tutmayan
particularözel, belirli, özellik, ayrıntı, husus
patentpatent almak/vermek, imtiyaz, patent, buluş hakkı
patiencesabır, dayanç, sebat, dayanma, hasta
pay attentiondikkat etmek, ilgilenmek, dikkatini vermek
penetratenüfuz etmek, iyice anlamak, arasından geçmek, delip gelmek
perhapsbelki, muhtemelen, şüpheli durum, varsayım
physical disabilityfiziksel engel
planetgezegen
politicalpolitik, siyasi, siyasal, devlete ait
porcelainporselen, çini, fayans
portableportatif, taşınabilir, katlanır
possibleolabilir, olası, mümkün, muhtemel
preparehazırlamak, donatmak, tedarik etmek, yapmak, düzenlemek
preventengellemek, önlemek, durdurmak, mani olmak
printeryazıcı, basıcı, matbaacı
printing machinebaskı makinesi
printing pressbaskı makinesi, natbaa makinesi
prizeödül, takdir etmek, paha biçmek, değer vermek
produceüretmek, imal etmek, hazırlamak
productürün, mahsul, verim
promotetanıtımını yapmak, desteklemek, terfi ettirmek, teşvik etmek
prototypeasıl örnek, ilk örnek, model
publishyayınlamak, yayımlamak, kamuoyuna açıklamak
rabies vaccinekuduz aşısı
radiationışıma, radyasyon, yayılma
radio transmitterradyo vericisi
radiumradyum
raisebüyütmek(çocuk), yükseltmek, artırmak, kaldırmak
recognizetanımak, bilmek, ayırt etmek, farkında olmak, onaylamak
registerkaydetmek, kayıt olmak, patent vermek, sicil, kayıt
relationshipilişki, bağlantı, alaka, dostluk, yakınlık, arkadaşlık
religiousdinsel, dindar, dinle ilgili, dini bütün, inançlı
remote controluzaktan kumanda, uzaktan denetim
renownedünlü, meşhur, şöhretli, namlı, tanınmış
repairtamir etmek, onarmak, onarım, tamirat, telafi etmek
rescuekurtarmak, imdadına yetişmek, kurtuluş, kurtarma
researchincelemek, araştırmak, inceleme, arama
restoreyenileştirmek, eski konumuna getirmek, iyileştirmek, geri getirmek
resultnetice, sonuç, sonucu olmak, meydana gelmek
retinaağkatman, ağtabaka, retina
safetyemniyet, güven, asayiş, güvenlik
sampleörnek, numune, denemek
scientificbilimsel
scientistbilgin, bilim insanı
searcharaştırmak, aramak, incelemek, araştırma, teftiş
selectseçmek, ayıklamak, elemek, seçilmiş, seçkin
self-confidenceözgüven
severalbirçok, çeşitli, ayrı, değişik, muhtelif
sight-disabledgörme engelli
signalsinyal vermek, işaret etmek, bildirmek, sinyal, parola
skinten, deri, cilt, yüzmek(kabuğunu/dış zarını)
smallpox vaccinationçiçek aşısı
smilegülümsemek, tebessüm etmek, gülücük
snowflakekar tanesi
soil samplezemin örneği, toprak numunesi
solar gravitygüneş çekim kuvveti
solar panelgüneş paneli
solidsağlam, katı, sert
spacearalık, açıklık, mekan, uzay, boşluk, boşluk bırakmak, aralamak
space stationuzay istasyonu
speciestür, cins, canlı türü, çeşit
stableahır, istikrarlı, kararlı, değişmez, sabit
statementifade, söz, beyan, açıklama, bildirme, rapor, tebliğ
steam enginebuhar makinesi, buhar motoru
stem cellkök hücre
structureyapılandırmak, yapı, bina, biçimlendirmek, planlamak, düzenlemek
substancecisim, madde, esas mesele, ana fikir
succeedbaşarmak, varisi olmak, yerine geçmek
successfulbaşarılı, parlak
supportdesteklemek, yardım etmek, kuvvetlendirmek, güç vermek, destek
surfaceyüzey, yüzeye çıkmak, meydana çıkmak
sweat glandter bezi
swingsallanmak, fırlatmak, dönmek
take partyer almak, katılmak, rol almak
technologyteknoloji
teenagergenç, delikanlı, 13-19 yaş arası bireyler
test tubedeney tüpü
textbookders kitabı
theoreticalteorik, kuramsal
theoretical physicistteorik fizikçi
theoristkuramcı, teorisyen
Theory of Relativityizafiyet teorisi, görelilik kuramı
thereforebu sebeple, bu yüzden, dolayısıyla, o halde
thoughtsanı, düşünce, fikir, görüş, kanaat
tonguedil, konuşmak, söz, konuşma, üslup
toolaraç, alet, aletle şekillendirmek
transformdönüşmek, dönüştürmek, çevirmek
translateçevirmek, tercüme etmek, yorumlamak
transmitiletmek, ulaştırmak, yayınlamak
transportationtaşıma, nakliye, ulaştırma, ulaşım
trappedtuzağa düşmüş, kapana kısılmış, tutsak kalmış
typeyazmak, tür, tip, cins, sınıflandırmak
unborndoğmamış
undergroundyeraltı, gizli örgüt, alt geçit, metro
userkullanıcı, tüketici
valuabledeğerli, kıymetli, pahalı
variousçeşitli, muhtelif, birkaç, türlü
viewincelemek, görüş, bakış, manzara, görmek, seyretmek
visiongörme, görüntü, hayal gücü, öngörü
visitorziyaretçi, turist, misafir
walking stickbaston
washing machineçamaşır makinesi
water screwburgu türbini
weaponsilah
wearablegiyilebilir, kıyafet
weightartmak, belirli bir ağırlık gelmek, düşünüp taşınmak
well-equippediyi donanımlı
well-knownünlü, iyi bilinen
wheel chairtekerlekli sandalye
windshield wipercam sileceği
wrapsarmak, sargı, paket yapmak, örtmek, örtü, ambalaj kağıdı

Sınavlarda Çıkmış 9. Ünite Science Kelimeleri

LGS ve TEOG sınav sorularında yer alan 8. sınıf İngilizce Science kelimeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ayrıca hangi kelimeden kaç kez soru çıktığı ve sorunun hangi yıl, hangi sınavda çıktığı belirtilmiştir.

İNGİLİZCE KELİMELERÇIKMIŞ SORU SAYISI VE SINAV ADI
achievement1 (2019 LGS)
adult3 (2020 LGS, 2019 LGS, 2014 TEOG-1)
as a result of1 (2014 TEOG-1)
award3 (2015 TEOG-2, 2014 TEOG-2, 2014 TEOG-2 MAZERET)
belong to1 (2016 TEOG-2 MAZERET)
cause and effect1 (2014 TEOG-1 MAZERET)
chemical2 (2014 TEOG-1, 2013 TEOG-1)
common1 (2015 TEOG-1)
communication3 (2017 TEOG-2 MAZERET, 2017 TEOG-2, 2016 TEOG-2)
company1 (2014 TEOG-2 MAZERET)
competition1 (2015 TEOG-2)
cure1 (2015 TEOG-2)
decide4 (2020 LGS, 2019 LGS, 2015 TEOG-2, 2015 TEOG-2 MAZERET)
definitely1 (2016 TEOG-2 MAZERET)
develop1 (2014 TEOG-1)
discuss1 (2019 LGS)
discussion1 (2014 TEOG-1 MAZERET)
experiment1 (2014 TEOG-1)
explain1 (2014 TEOG-1 MAZERET)
explore1 (2016 TEOG-2)
fix3 (2016 TEOG-1, 2015 TEOG-1, 2016 TEOG-2)
found1 (2015 TEOG-2 MAZERET)
healthy3 (2014 TEOG-1, 2015 TEOG-2 MAZERET, 2013 TEOG-1)
heat1 (2019 LGS)
important6 (2016 TEOG-1 MAZERET, 2016 TEOG-2 MAZERET, 2014 TEOG-1 MAZERET, 2015 TEOG-2, 2015 TEOG-2 MAZERET, 2014 TEOG-2)
improve1 (2015 TEOG-2 MAZERET)
invent1 (2019 LGS)
missing1 (2015 TEOG-2 MAZERET)
nearly1 (2019 LGS)
Nobel Prize1 (2014 TEOG-2)
prepare6 (2016 TEOG-1, 2016 TEOG-1 MAZERET, 2015 TEOG-1 MAZERET, 2014 TEOG-1, 2014 TEOG-1 MAZERET, 2015 TEOG-2)
product4 (2014 TEOG-1, 2014 TEOG-1 MAZERET, 2015 TEOG-2 MAZERET, 2013 TEOG-1)
publish2 (2014 TEOG-2, 2014 TEOG-2 MAZERET)
research1 (2016 TEOG-2 MAZERET)
result3 (2020 LGS, 2019 LGS,  2013 TEOG-1 MAZERET)
scientific2 (2019 LGS, 2014 TEOG-2)
scientist2 (2019 LGS, 2014 TEOG-2)
search4 (2016 TEOG-1 MAZERET, 2016 TEOG-2 MAZERET, 2015 TEOG-2 MAZERET, 2013 TEOG-1 MAZERET)
several4 (2016 TEOG-2, 2015 TEOG-2, 2013 TEOG-1, 2014 TEOG-2)
skin3 (2014 TEOG-1 MAZERET, 2013 TEOG-1, 2013 TEOG-1 MAZERET)
space1 (2018 LGS)
structure1 (2017 TEOG-2)
*successful*1 (2014 TEOG-1, 2014 TEOG-1 MAZERET, 2015 TEOG-2, 2013 TEOG-1 MAZERET, 2014 TEOG-2 MAZERET)
take part1 (2015 TEOG-2)
teenager2 (2020 LGS, 2019 LGS)
translate2 (2017 TEOG-2, 2014 TEOG-2 MAZERET)
transportation1 (2019 LGS)
type3 (2019 LGS, 2018 LGS, 2015 TEOG 1)
various1 (2016 TEOG-2 MAZERET)
well-known1 (2018 LGS, 2016 TEOG-2, 2016 TEOG-2 MAZERET)

Yorum yapın