8. Sınıf İngilizce 9. Ünite Soru Kalıpları

8. Sınıf İngilizce 9. ünite Science soru kalıpları, soru cümleleri, aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu listedeki cümle kalıpları, MEB ve Tutku Yayınları tarafından hazırlanan 8. sınıf İngilizce ders kitaplarının her ikisinde de yer alan kalıp cümlelerdir.

BAŞLAMADAN ÖNCE

8. sınıf 9. ünite kalıp cümleleri kurarken kullanılan kelimeleri içeren 8. Sınıf 9. Ünite Kelimeleri sayfamızı da incelemenizi öneririz.

8. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kalıp İfadeler – Science Soru Kalıpları

2022-2023 8.sınıf İngilizce ders kitaplarının 9. ünitesi olan science ünitesi içerisinde yer alan soru kalıpları ve Türkçe anlamları aşağıdaki tabloda alfabetik olarak sıralanmıştır.

İNGİLİZCE KALIP CÜMLETÜRKÇE KARŞILIĞI
Aziz Sancar was born in Savur, Mardin in 1946.Aziz Sancar 1946’da Mardin Savur’da doğdu.
Did he give up his researches?O araştırmalarını bıraktı mı?
Did he have any honorary degrees?O herhangi bir onursal dereceye sahip mi?
Did he have any studies on Turkish language?Onun Türk dilinde herhangi araştırması/çalışması var mı?
Graham Bell invented the telephone.Graham Bell telefonu icat etti.
Guglielmo Marconi is the inventor of the radio.Guglielmo Marconi radyonun mucididir.
Have you ever been to a great exhibition?Hiç büyük bir sergide bulundun mu?
He died in 1955, at the age of 76.O 1955 yılında 76 yaşında öldü.
He was internationally known as “The Turkish Einstein”.O uluslararası alanda Türk Einstein olarak tanındı.
How do you follow scientific developments?Bilimsel gelişmeleri nasıl takip edersin?
How many items does the exhibition feature?Sergi kaç tane parça/eşya içeriyor?
I think the discovery of water on Mars is the most important one.Bence Mars’ta suyun keşfi en önemlisidir.
Isaac Newton discovered the gravity of the matter.Isaac Newton maddenin yerçekimini keşfetti.
James King patented the first washing machine.James King ilk çamaşır makinesinin patentini aldı.
Marie Curie is the discoverer of the radium.Marie Curie radyumun kaşifidir.
She got the Nobel prize in 1911.O 1911’de Nobel Ödülü aldı.
She graduated from a private high-school in İstanbul.O İstanbul’da bir özel liseden mezun oldu.
What are people doing to protect the animals and nature?İnsanlar hayvanları ve doğayı korumak için ne yapıyor?
What are scientists working on today? Bilim insanları bugünlerde ne üzerinde çalışıyor?
What are you doing in these days/ currently?Bugünlerde / şu anda ne yapıyorsun?
What did Canan Dağdeviren invent?Canan Deviren ne icat etti?
What did you see at the exhibition?Sergide ne gördün?
What do they have in common?Onların taşıdıkları ortak özellikler nedir?
What do you want to invent for the disabled to make their life easier?Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için ne icat etmek istersin?
What does inventor mean?Mucit ne anlama gelir?
What is he called all around the world?O dünya çapında ne olarak anılır?
What is she doing now?O şu an ne yapıyor?
What is the aim of his Foundation?Onun vakfının amacı nedir?
What is their common feature?Onların ortak özelliği nedir?
What kind of organization is it?O ne tür bir organizasyondur?
What was his nationality?Onun uyruğu neydi?
What were his profession?Onun mesleği neydi?
What’s the most important scientific achievement for you?Senin için en önemli bilimsel başarı nedir?
What’s the most important scientific development in your opinion?Sana göre en önemli bilimsel gelişme nedir?
When did he become a professor?O ne zaman profesör oldu?
When did he die?O ne zaman öldü?
When did she start her studies about chimpanzees?O şempanzelerle ilgili çalışmalarına ne zaman başladı?
When was Oktay Sinanoğlu born?Oktay Sinanoğlu ne zaman doğdu?
Where did she do her studies?O çalışmalarını nerede yaptı?
Where was he born?O nerede doğdu?
Where were you on the weekend?Hafta sonu neredeydin?
Who are the inventors you know?Bildiğin mucitler kimlerdir?
Who discovered America?Amerika’yı kim keşfetti?
Who invented the car?Arabayı kim icat etti?
Why did Aziz Sancar get the Nobel Prize?Aziz Sancar neden Nobel Ödülü aldı?

Yorum yapın