İngilizce Fikir Belirtme – Expressing Opinions

İngilizcede fikirlerimizi belirtmek, düşüncelerimizi ifade etmek için çeşitli kalıplar kullanırız.

 1.   Birisinin herhangi bir durum, şey veya konu hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için “What do you think about ….? (………. hakkında ne düşünüyorsun?)” sorusunu sorarız.

ÖRNEK

What do you think about pizza? (Pizza hakkında ne düşünüyorsun?)
   – I think pizza is delicious. (Bence pizza lezzetlidir.)

 2.   Bir konu hakkındaki düşüncemizi belirtirken “Bence, bana göre” anlamına gelen I think ifadesini kullanırız.

ÖRNEKLER

I think roller coaster is exciting. (Bence hız treni heyecan vericidir.)

I think carrousel is fantastic. (Bence atlı karınca muhteşemdir.)

I think bumper cars are fun. (Bence çarpışan arabalar eğlencelidir.)

I don’t think ferris wheel is dull. (Bence dönme dolap sıkıcı değildir.)

 3.   Başkası tarafından belirtilen bir düşünceye katıldığımızı, aynı fikirde olduğumuzu belirtirken I agree (katılıyorum); aynı fikirde olmadığımızı belirtirken ise I disagree veya I don’t agree (katılmıyorum) ifadelerini kullanırız.

ÖRNEK

Enes: I think roller coaster is terrifying.. (Bence hız treni korkutucudur.)
   Ahmet: I agree. It is very fast. (Katılıyorum.O çok hızlıdır.)
   Tuba: I disagree. Roller coaster is fantastic. (Katılmıyorum. Hız treni muhteşemdir.)