İngilizce Fikir Belirtme – Expressing Opinions

İngilizcede fikirlerimizi belirtmek, düşüncelerimizi ifade etmek için çeşitli kalıplar kullanırız.

 >   Birisinin herhangi bir durum, şey veya konu hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için “What do you think about ….? (………. hakkında ne düşünüyorsun?)” sorusunu sorarız.

Example(s) / Örnek(ler)

»What do you think about pizza? (Pizza hakkında ne düşünüyorsun?)
   – I think pizza is delicious. (Bence pizza lezzetlidir.)

 >   Bir konu hakkındaki düşüncemizi belirtirken “Bence, bana göre” anlamına gelen I think ifadesini kullanırız.

Example(s) / Örnek(ler)

» I think roller coaster is exciting. (Bence hız treni heyecan vericidir.)

» I think carrousel is fantastic. (Bence atlı karınca muhteşemdir.)

» I think bumper cars are fun. (Bence çarpışan arabalar eğlencelidir.)

» I don’t think ferris wheel is dull. (Bence dönme dolap sıkıcı değildir.)

 >   Başkası tarafından belirtilen bir düşünceye katıldığımızı, aynı fikirde olduğumuzu belirtirken I agree (katılıyorum); aynı fikirde olmadığımızı belirtirken ise I disagree veya I don’t agree (katılmıyorum) ifadelerini kullanırız.

Example(s) / Örnek(ler)
» Enes: I think roller coaster is terrifying.. (Bence hız treni korkutucudur.)
   Ahmet: I agree. It is very fast. (Katılıyorum.O çok hızlıdır.)
   Tuba: I disagree. Roller coaster is fantastic. (Katılmıyorum. Hız treni muhteşemdir.)