İngilizce Gelecek Zaman – Simple Future Tense (Will)

Simple Future Tense, Türkçedeki gelecek zamanın karşılığıdır ve yaygın olarak kullanılır. Will kullanıldığı cümlelerde Türkçe’deki “-ecek /-acak” eki yerine geçer. Simple Future Tense ile cümlelerin nasıl kurulduğuna geçmeden önce Simple Future Tense yani İngilizce gelecek zaman hangi durumlarda kullanılır, neleri anlatır kısaca bunları görelim.

Future Tense Will Kullanım Alanları

 1.   Gelecekte gerçekleşecek olan durumlardan bahsederken kullanılır.

ÖRNEKLER

I will get married someday. (Bir gün evleneceğim.)
Ali will be 13 next Tuesday. (Ali önümüzdeki Salı 13 yaşında olacak.)

 2.   Geleceğe yönelik tahminlerde bulunurken kullanılır.

ÖRNEKLER

I think Galatasaray will win the match. (Bence Galatasaray maçı kazanacak.)
I think John will invite me to his birthday party. (Bence John beni doğum günü partisine davet edecek.)

 3.   Konuşma anında verilen anlık kararları ifade etmek için kullanılır.

ÖRNEKLER

Waiter (Garson): What would you like to eat? (Ne yemek istersiniz?)
   Customer (Müşteri): I‘ll have soup and chicken. (Çorba ve tavuk alacağım.)

Travel Agent (Seyahat Danışmanı): Plane ticket is 200 TL on Friday.  (Cuma günü uçak bileti 200 TL.
   Customer (Müşteri): It is too expensive. I‘ll fly on Thursday,then. (Çok pahalı. O halde perşembe günü uçacağım.)

 4.   Verilen sözleri ifade etmek için kullanılır.

ÖRNEKLER

We‘ll always love you. (Biz seni her zaman seveceğiz.)
Trust me. I‘ll keep your secret. (Bana güven.Sırrını tutacağım.)

 5.   Ricada bulunurken, bir şey teklif ederken ve birini davet ederken kullanılır.

ÖRNEKLER

Will you pass me the salt? (Bana tuzu uzatır mısın?)
I’ll look after the children if you like. (İstersen çocuklarla ilgileneceğim.)
Will you come for dinner? (Akşam yemeğine gelir misin?)

 6.   Emir ve komut verirken kullanılabilir.

ÖRNEKLER

Will you be quiet, please. (Sessiz ol, lütfen.)
Mum (Anne): You will wear it whether you like it or not. (Beğensen de beğenmesen de bunu giyeceksin.)

Simple Future Tense Cümle Kurma

Simple Future Tense kullanarak olumlu, olumsuz cümleler ve soru cümleleri oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır:

Future Tense Olumlu Cümleler

ÖZNEYard. FiilFİİLNESNEANLAMI
IwillbuyiPhoneBen iPhone satın alacağım.
YouwilleatappleSen/Siz elma yiyeceksin(iz).
Wewillclean the houseBiz evi temizleyeceğiz.
Theywillrepairthe carOnlar arabayı tamir edecekler.
Hewillorganizea partyO bir parti organize edecek
Shewillmakea cakeO bir pasta yapacak.
Itwilldrinkmilk.O süt içecek.

Future Tense ile olumlu cümle kurarken cümleye eylemi yapan kişi ile başlanır, -ecek / -acak anlamını katan will yardımcı fiilinin ardından yapılan işi ifade eden fiil getirilir. Olumlu cümle kurarken “I, YOU, WE, THEY, HE, SHE, IT” kişi zamirlerinin ardından gelen “WILL” kelimesi çoğunlukla ‘ll şeklinde kısaltılır.

ÖRNEKLER

She’ll eat pizza. ( O pizza yiyecek.)
I’ll go to Paris. ( Paris’e gideceğim.)

Future Tense Olumsuz Cümleler

ÖZNEYard. FiilFİİLNESNEANLAMI
Iwill not (won’t)buyiPhoneBen iPhone satın almayacağım.
Youwill not (won’t)eatappleSen/Siz elma yemeyeceksin(iz).
Wewill not (won’t)cleanthe houseBiz evi temizlemeyeceğiz.
Theywill not (won’t)repairthe carOnlar arabayı tamir etmeyecekler.
Hewill not (won’t)organizea partyO bir parti organize etmeyecek
Shewill not (won’t)makea cakeO bir pasta yapmayacak.
Itwill not (won’t)drinkmilkO süt içmeyecek.

İngilizce gelecek zamanda olumsuz cümle kurarken olumlu cümleden farklı olarak “WILL” yardımcı fiilinden sonra olumsuzluk eki olan NOT getirilir cümlede başka bir değişiklik olmaz. Olumsuz cümlelerde “WON’T” kullanımı daha yaygındır. Resmi durumlarda veya bir vurgu söz konusu olduğunda “WILL NOT” tercih edilir.

Future Tense Soru Cümleleri

Yard. FiilÖZNEFİİLNESNEANLAMI
WillIbuyiPhoneBen iPhone satın alacak mıyım?
WillyoueatappleSen/Siz elma yiyecek misin(iz)?
Willwecleanthe houseBiz evi temizleyecek miyiz?
Willtheyrepairthe carOnlar arabayı tamir edecekler mi?
Willheorganizea partyO bir parti organize edecek mi?
Willshemakea cakeO bir pasta yapacak mı?
WillitdrinkmilkO süt içecek mi?

Soru sorarken yardımcı fiil olarak kullanılan “WILL” yukarıdaki tablodaki gibi cümle başında yer alır. Ancak bir soru kelimesi kullanılarak soru sorulmak istendiğinde “WILL” öncesinde bu soru kelimesi yer alır.

ÖRNEKLER

What will they eat? ( Onlar ne yiyecekler?)
What time will you sleep? ( Sen saat kaçta uyuyacaksın?)
Where will she go? ( O nereye gidecek?)

Zaman İfadeleri / Time Expressions

İngilizce gelecek zamanda kullanılan ve eylemin gelecekte ne zaman gerçekleşeceğine vurgu yapan yaygın olarak kullanılan bazı zaman ifadeleri şunlardır:

next week / month / year: Gelecek hafta / ay / yıl

tomorrow: Yarın

in a few days / weeks / months: Birkaç gün / hafta / ay içinde

soon: yakında

the day after tomorrow: yarından sonraki gün

later: daha sonra

on Monday / Friday: Pazartesi / cuma günü

in June / March: Haziranda / martta

in the future: ileride, gelecekte