İngilizce Hastalıklar / Sağlık Problemleri – Health Problems

Bir kişinin rahatsızlığının ne olduğunu sorarken “What’s the matter with…..?” sorusu kullanılır. Neyin var,sorun nedir anlamına gelir. Hastalığımızın ne olduğundan söz ederken hastalık isimleriyle birlikte have got / has got kalıpları kullanılır. Bazı hastalık isimleri ve sağlık problemleri aşağıda verilmiştir.

Health Problems – Hastalıklar / Sağlık Sorunları

Stomachache: Karın ağrısı

Toothache: Diş ağrısı

Backache: Bel ağrısı

Headache: Baş ağrısı

Earache: Kulak ağrısı

Sore throat: Boğaz ağrısı

Cough: Öksürük

Cold: Soğuk algınlığı,üşütme

Flu: Grip

The measles: Kızamık

High temperature / Fever: Yüksek ateş, ateşlenme

Cut: Kesik

Bruise: Yara, bere,morluk

Bump: Şişlik

Runny nose: Burun akıntısı

Broken leg / arm: Kırık bacak / kol

• What’s the matter with you? ( Senin neyin var?)
I have got headache. ( Başım ağrıyor,baş ağrım var.)
• What is the matter with her? ( Onun neyi var?)
She has got sore throat. ( Onun boğazı ağrıyor, boğaz ağrısı var.

Hasta olan birisine yapması ya da kaçınması gereken durumlarla ilgili tavsiye verirken should / shouldn’t yapıları kullanılır. Hastalıklara yönelik tavsiyelerle ilgili diyaloglara göz atalım:
1. A: I have got sore throat. ( Boğazım ağrıyor.)
B: You shouldn’t drink cold water. ( Soğuk su içmemelisin.)

2. A: He has got a toothache. ( Onun dişi ağrıyor.)
B: He should go to dentist. ( O, dişçiye gitmeli.)

3. A: I have got high temperature: ( Ateşim yükseldi, ateşim var.)
B : You should take some medicine. ( Sen, ilaç içmelisin.)