İngilizce Hastalıklar / Sağlık Problemleri – Health Problems

Bir kişinin rahatsızlığının ne olduğunu sorarken “What’s the matter with…..?” sorusu kullanılır. Neyin var,sorun nedir anlamına gelir. Hastalığımızın ne olduğundan söz ederken hastalık isimleriyle birlikte have got / has got kalıpları kullanılır. Bazı hastalık isimleri ve sağlık problemleri aşağıda verilmiştir.

Health Problems – Hastalıklar / Sağlık Sorunları

İngilizce hastalık isimlerinin okunuşunu öğrenmek için kelimenin yanındaki butonuna tıklayarak kelimenin telaffuzunu dinleyebilirsiniz.

Stomachache : Karın ağrısı

Toothache : Diş ağrısı

Backache : Bel ağrısı

Headache : Baş ağrısı

Earache : Kulak ağrısı

Sore throat : Boğaz ağrısı

Cough : Öksürük

Cold : Soğuk algınlığı, üşütme

Flu : Grip

The measles : Kızamık

High temperature / Fever : Yüksek ateş, ateşlenme

Cut : Kesik

Bruise : Yara, bere, morluk

Bump : Şişlik

Runny nose : Burun akıntısı

Broken leg / arm : Kırık bacak / kol

İngilizce Hastalık İsimleri Örnek Cümleler

ÖRNEKLER

 What’s the matter with you? ( Senin neyin var?)
✧ I have got headache. ( Başım ağrıyor, baş ağrım var.)

 What is the matter with her? (Onun neyi var?)
✧ She has got sore throat. (Onun boğazı ağrıyor, boğaz ağrısı var.)

 ✦  Hasta olan birisine yapması ya da kaçınması gereken durumlarla ilgili tavsiye verirken should / shouldn’t yapıları kullanılır. Hastalıklara yönelik tavsiyelerle ilgili diyaloglara göz atalım:

ÖRNEKLER

 A: I have got sore throat. (Boğazım ağrıyor.)
✧ B: You shouldn’t drink cold water. (Soğuk su içmemelisin.)

 A: He has got a toothache. (Onun dişi ağrıyor.)
✧ B: He should go to dentist. (O, dişçiye gitmeli.)

 A: I have got high temperature. (Ateşim yükseldi, ateşim var.)
✧ B: You should take some medicine. (Sen, ilaç içmelisin.)