Should / Shouldn’t

Should / shouldn’t ile cümlelerin nasıl kurulduğuna geçmeden önce should / should not hangi durumlarda kullanılır, neleri anlatır bunları kısaca görelim:

Kullanım Alanları / Usage

 1.  İngilizcede tavsiyede bulunmak veya öğüt vermek için kullanılan bir yapıdır.

 2.  Yapılması iyi olan durumları belirtmek için should , yapılması iyi olmayan durumları belirtmek için de should yapısının olumsuz hali olan shouldn’t kullanılır.

 3.  Should fiile “(yap)malı” anlamını katarken, shouldn’t ise “(yap)mamalı” anlamını katar.

 4.  Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin hepsinde should yapısıyla birlikte kullanılan fiile hiçbir ek getirilmez, yalın haliyle kullanılır. Tüm öznelerle (kişilerle) kullanımı aynıdır.

Olumlu Cümleler / Affirmative Sentences

Özne / SubjectYard. Fiil / A. VerbsFiil / VerbNesne / Object
I
You
He
She
It
We
You
They
SHOULDreadEnglish books.

ÖRNEKLER

He has got a toothache. He should go to dentist.
( Onun dişi ağrıyor. O dişçiye gitmeli.)

The weather is rainy. You should take your umbrella.
( Hava yağmurlu. Sen şemsiyeni almalısın.)

Olumsuz Cümleler / Negative Sentences

Özne / SubjectYard. Fiil / A. VerbsFiil / VerbNesne / Object
I
You
He
She
It
We
You
They
SHOULD NOT
(SHOULDN’T)
readEnglish books.

 ✦  Yapılmaması gereken bir durumla ilgili tavsiyede bulunurken “should”dan sonra olumsuzluk eki olan “NOT” getirilir, cümle yapısında başka bir değişiklik olmaz.

ÖRNEKLER

Her room is cold. She should not open windows.
(Onun odası soğuk. O pencereleri açmamalı.)

Jack is fat. He shouldn’t eat many hamburgers.
(Jack şişmandır. O çok hamburger yememeli. )

Soru Cümleleri / Interrogative Sentences

Yard. Fiil / A. VerbsÖzne / SubjectFiil / VerbNesne / Object
SHOULDI
You
He
She
It
We
You
They
studyEnglish?

 ✦  Soru sorarken SHOULD başa alınır. Should ile sorulan sorulara olumlu ve olumsuz kısa cevaplar şu şekilde verilir:

ÖRNEKLER

✦ Should she go to doctor? ( O doktora gitmeli mi?)
✧ Yes, she should. (Evet, o gitmeli)
✧ No, she shouldn’t. (Hayır, o gitmemeli.)

✦ Should they do exercise? (Onlar egzersiz yapmalı mı?)
✧ Yes, they should. (Evet, onlar yapmalı.)
✧ No, they shouldn’t. (Hayır, onlar yapmamalı.)

“Should / Shouldn’t” üzerine bir yorum

Yorum yapın