Should / Shouldn’t

Should / shouldn’t ile cümlelerin nasıl kurulduğuna geçmeden önce should / should not hangi durumlarda kullanılır, neleri anlatır bunları kısaca görelim:

Kullanım Alanları / Usage

 >  İngilizcede tavsiyede bulunmak veya öğüt vermek için kullanılan bir yapıdır.

 >  Yapılması iyi olan durumları belirtmek için should , yapılması iyi olmayan durumları belirtmek için de should yapısının olumsuz hali olan shouldn’t kullanılır.

 >  Should fiile “(yap)malı” anlamını katarken, shouldn’t ise “(yap)mamalı” anlamını katar.

 >  Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin hepsinde should yapısıyla birlikte kullanılan fiile hiçbir ek getirilmez, yalın haliyle kullanılır. Tüm öznelerle (kişilerle) kullanımı aynıdır.

Olumlu Cümleler / Affirmative Sentences

Özne / SubjectYard. Fiil / A. VerbsFiil / VerbNesne / Object
I
You
He
She
It
We
You
They
SHOULDreadEnglish books.

» He has got a toothache. He should go to dentist.
( Onun dişi ağrıyor. O dişçiye gitmeli.)
» The weather is rainy. You should take your umbrella.
( Hava yağmurlu. Sen şemsiyeni almalısın.)

Olumsuz Cümleler / Negative Sentences

Özne / SubjectYard. Fiil / A. VerbsFiil / VerbNesne / Object
I
You
He
She
It
We
You
They
SHOULD NOT
(SHOULDN’T)
readEnglish books.

 >  Yapılmaması gereken bir durumla ilgili tavsiyede bulunurken “should”dan sonra olumsuzluk eki olan “NOT” getirilir, cümle yapısında başka bir değişiklik olmaz.

Example(s) / Örnek(ler)
» Her room is cold. She should not open windows.
( Onun odası soğuk. O pencereleri açmamalı.)

» Jack is fat. He shouldn’t eat many hamburgers.
(Jack şişmandır. O çok hamburger yememeli. )

Soru Cümleleri / Interrogative Sentences

Yard. Fiil / A. VerbsÖzne / Suject
Fiil / VerbNesne / Object
SHOULDI
You
He
She
It
We
You
They
studyEnglish?

 >  Soru sorarken SHOULD başa alınır. Should ile sorulan sorulara olumlu ve olumsuz kısa cevaplar şu şekilde verilir:

Example(s) / Örnek(ler)
» Should she go to doctor? ( O doktora gitmeli mi? )
Yes, she should. ( Evet, o gitmeli)
No, she shouldn’t. ( Hayır , o gitmemeli.)

» Should they do exercise? ( Onlar egzersiz yapmalı mı ? )
Yes, they should. ( Evet, onlar yapmalı.)
No, they shouldn’t. ( Hayır, onlar yapmamalı.)