İngilizce Şimdiki Zaman – Present Continuous Tense

Present Continuous Tense, Türkçe’deki şimdiki zamanın karşılığıdır ve yaygın olarak kullanılır. Present Continuous Tense ile cümlelerin nasıl kurulduğuna geçmeden önce Present Continuous Tense yani İngilizce şimdiki zaman hangi durumlarda kullanılır, neleri anlatır kısaca bunları görelim.

Present Continuous Tense Kullanım Alanları

 ✦  Present Continuous Tense yani şimdiki zaman konuşma anında gerçekleşmekte olan yani hala devam eden eylemleri anlatmak için kullanılır.

ÖRNEKLER

I’m reading a book. (Ben kitap okuyorum.)
The baby is crying. (Bebek ağlıyor.)
My mother is cooking. (Annem yemek pişiriyor.)
They are playing football. (Onlar futbol oynuyorlar.)

 ✦  Önceden planlanmış ve bir program dahilinde gerçekleşecek olan eylemlerden bahsetmek amaçlı kullanılır. Bu kullanımı ile gelecek zamana işaret eder.

ÖRNEKLER

We’re moving to Ankara in June. (Haziranda Ankara’ya taşınıyoruz.)
Jane is going to concert on Sunday. (Jane, pazar günü konsere gidiyor.)

 ✦  Planlı olmayan, sürekli tekrarlayan ama pek de hoşa gitmeyen durumları ifade etmek için kullanılır.

ÖRNEKLER

Students are always talking during the lesson. (Öğrenciler ders esnasında sürekli konuşuyorlar.)
My father is driving fast. It is dangerous. (Babam hızlı araba sürüyor. Bu tehlikelidir.)

 ✦  Değişmekte olan durumları ifade etmek için kullanılır.

ÖRNEKLER

Her health is improving. (Sağlığı iyiye gidiyor.)
The weather is getting colder. (Hava soğuyor.)

 ✦  Geçici durumlardan bahsetmek için kullanılır.

ÖRNEKLER

John is living in London. (John Londra’da yaşıyor.)
I’m staying with a friend for a few days. (Birkaç gün bir arkadaşımla kalıyorum.)

Present Continuous Tense Cümle Kurma

Present Continuous Tense kullanarak olumlu, olumsuz cümleler ve soru cümleleri oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır:

Present Continuous Tense Olumlu Cümleler

ÖZNEYard. FiilFİİL / VERBNESNE / OBJECT
Iam (I‘m)watchingtelevision.
Youare (You‘re)eatingice cream.
Weare (We‘re)readinga book.
Theyare (They‘re)playingchess.
Heis (He‘s)openingthe window.
Sheis (She‘s)cleaningthe house.
Itis (It‘s)drinking milk.

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde şimdiki zamanda olumlu cümle kurarken özneye göre “am, is, are” yardımcı fiillerinden birini kullandığımızı ve fiilin -ing takısı alması gerektiğini görmekteyiz. Çoğunlukla fiile sadece -ing takısı getiririz ancak dikkat edilmesi gereken farklı durumlar da vardır.

Şimdi bu kuralları inceleyelim:

 KURAL 1  “e” harfi ile biten fiillerde “e” harfi atıldıktan sonra fiile -ing takısı getirilir.

come → comingJane is coming to pyjamas party.
move → movingMy uncle is moving to Paris.
take → takingHe is taking photos.

 KURAL 2  Bir fiil sessiz harf ile bitmişse ve bu sessiz harfin öncesinde sesli bir harf var ise sondaki sessiz harf tekrarlandıktan sonra -ing takısı getirilir. Ancak vurgu son hecedeyse sondaki harf tekrarlanır, değilse tekrarlanmaz. Bunun için kelimenin nasıl telaffuz edildiğini bilmek gerekir.

plan → planningThey’re planning a surprise birthday party.
stop → stoppingThe policeman is stopping the traffic.
swim → swimmingAli is swimming in the sea.
happen → happeningWhat is happening?
enter → enteringThe teacher is entering the classroom.
suffer → sufferingHe is suffering from flu.

Yukarıdaki örneklerde fiillerin bazılarına -ing takısını getirmeden önce sondaki sessiz harfi tekrarladık çünkü kelimeyi telaffuz ederken vurgu son hecededir ama bazı kelimeleri telaffuz ederken vurgu ilk hecede olduğu için sondaki sessiz harfi tekrarlamadan -ing takısını getirdik.

 KURAL 3  w, x ve y harfleri ile biten bir kelime -ing takısı aldığında bu harfler tekrarlanmaz.

fix → fixingMy father is fixing the car.
enjoy → enjoyingChildren are enjoying the sunny weather.
snow → snowingIt is snowing in Erzurum.

 KURAL 4  ie” ile biten fiillerde bu iki harf yerine “y” kullanılır ve ardından -ing takısı getirilir.

lie-lyingHer son is lying to her.
die-dyingFlowers are dying.
tie-tyingShe is tying the ribbon.

Present Continuous Tense Olumsuz Cümleler

ÖZNEYard. FiilFİİL / VERBNESNE / OBJECT
Iam notwatchingtelevision.
Youare noteatingice cream.
Weare notreadinga book.
Theyare notplayingchess.
Heis notopeningthe window.
Sheis notcleaningthe house.
Itis notdrinking milk.

Şimdiki zamanda olumsuz cümle kurarken olumlu cümleden farklı olarak “am, is, are” yardımcı fiillerinden sonra olumsuzluk eki olan NOT getirilir cümlede başka bir değişiklik olmaz.

Present Continuous Tense Soru Cümleleri

Yard. FiilÖZNEFİİL / VERBNESNE / OBJECT
AmIwatchingtelevision
Areyoueatingice cream
Arewereadinga book
Aretheyplayingchess
Isheopeningthe window
Isshecleaningthe house
Is itdrinkingmilk

Soru sorarken yardımcı fiil olarak kullanılan AM, IS, ARE yukarıdaki tablodaki gibi cümle başında yer alır. Ancak bir soru kelimesi kullanılarak soru sorulmak istendiğinde AM, IS, ARE öncesinde bu soru kelimesi yer alır.

ÖRNEKLER

What is she eating? (O ne yiyor?)
Where are you going? (Sen nereye gidiyorsun?)
Who is callling? (Kim arıyor?)

Soru cümlelerine kısa cevap verirken şu ifadeleri kullanırız:

– Yes, I am.
– Yes, he/she/it is.
– Yes, we/you/they are.

– No, I am not.
– No, he/she/it is not.
– No, we/you/they are not.

Zaman İfadeleri / Time Expressions

Şimdiki zamanda kullanılan ve eylemin konuşma anında gerçekleşmekte olduğuna vurgu yapan “şimdi, şu anda” gibi anlamlara gelen ve yaygın olarak kullanılan bazı zaman ifadeleri şunlardır:

I’m brushing my teeth now.Şu an dişlerimi fırçalıyorum.
She’s sleeping right now.O şu an uyuyor.
My mother is cooking at present.Annem şu an yemek pişiriyor.
He’s presently washing the car.O şu an arabayı yıkıyor.
Sam is watching TV for the time being.Sam şimdi televizyon izliyor.
Baby is currently crying.Bebek şimdi ağlıyor.
Ducks are swimming at the moment.Ördekler şimdi yüzüyor

 ✦  Present Continuous Tense kullanarak oluşturulan cümlelerde eğer ki gelecek zaman anlamı katılmak istendiyse kullanılabilecek bazı zaman ifadeleri şunlardır:

We’re going to Paris tomorrow.Biz yarın Paris’e gidiyoruz.
I’m going to party tonight.Ben bu gece partiye gidiyorum.
She’s going on a picnic next weekend.O önümüzdeki hafta sonu pikniğe gidiyor.
He isn’t working next week.O gelecek hafta çalışmıyor.
My mother is cleaning the house on Sunday.Annem pazar günü evi temizliyor.
Tom is graduating in June.Tom haziranda mezun oluyor.

Yorum yapın