Too – Enough

Too ve enough” İngilizcede bir şeyin miktarını ,yeterli olup olmadığını ifade ederken kullanılabilen kelimelerdir. Too beraberinde kullanıldığı sıfat ya da zarfa aşırılık katarken enough kelimesi ise bir şeyin yeterli olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu iki yapıyı özellikleri ve anlamlarıyla birlikte tek tek ele alalım.

Too

Bir şeyin gereğinden fazla olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bir zarf ya da sıfatla birlikte kullanıldığında o sıfata AŞIRILIK anlamı kazandırır.Cümle olumlu olarak kurulduğu halde olumsuz bir anlam taşır.

! Too kelimesini sıfattan sonra kullanmaya dikkat etmek gerekir.

Tea is too hot to drink. ( Çay içilemeyecek kadar sıcak. / Çay, içmek için çok sıcak.)
Çok sıcak

Örnek cümlede görüldüğü gibi aslında cümle olumlu bir cümledir ama too kelimesi sıcak anlamına gelen hot sıfatıyla birlikte kullanıldığında o sıfata aşırılık katmıştır. Bu durumda çayın içilebilecek sıcaklıkta olmadığını yani haddinden fazla sıcak olduğunu ifade etmek için “too” kelimesi kullanılmıştır.

You are too short to play basketball. ( Sen basketbol oynamak için çok kısasın.)

Bu cümlede ise bahsi geçen kişi aşırı derecede kısadır ki basketbol oynaması mümkün değildir.

The mountain is too high for her to climb. (Dağ onun tırmanamayacağı kadar yüksektir.)

Enough

Bir şeyin yeterli olup olmadığını ifade etmek için kullanılır. Cümleye ‘’ yeteri kadar, yeterince anlamı katar. Tek başına kullanılabildiği gibi bir sıfatla da kullanılabilir. Bu durumda “enough” kelimesinin sıfattan sonra gelmesine dikkat etmek gerekir. İsimle birlikte kullanılırsa ismin önüne gelir.

I have enough money. (Yeterince param var.)

Para anlamına gelen “Money” kelimesi bir isimdir bu yüzden “enough”dan önce gelmiştir.)

He is strong enough to carry this box. ( O bu kutuyu taşıyabilmek için yeterince güçlü.)
Yeterince güçlü

Yorum yapın