Had Better

Had better, İngilizcede bir kişiye tavsiye ya da öğüt verirken SHOULD yapısına ek olarak kullanabileceğimiz bir yapıdır. Had better ile cümlelerin nasıl kurulduğuna geçmeden önce İngilizcede had better hangi durumlarda kullanılır, neleri anlatır bunları kısaca görelim:

Kullanım Alanları / Usage

 1.  İngilizcede had better İçerisinde bulunulan an (şimdiki) ve gelecek zamana yönelik tavsiye vermede kullanılır.

 2.  Türkçeye çevirisi “…… olsa iyi olur” şeklinde yapılabilir.

 3.  Bu yapıda tavsiye dikkate alınmadığı takdirde olumsuz bir sonuçla karşılaşılabileceği anlamı vardır bu sebeple daha kuvvetli bir ifadedir ve daha çok uyarı havası vardır.

 4.  Tüm öznelerde çekimi aynıdır ve had better dan sonra fiil yalın haliyle yani hiçbir ek almadan kullanılır.

 HAD BETTER – SHOULD FARKI  “Had better” daha özel ve belirli durumlara yönelik tavsiyelerde kullanılır. “Should” ise daha genel durumlarda kullanılır.

Olumlu Cümleler / Affirmative Sentences

Özne / SubjectYard. Fiil / A. VerbsFiil / VerbNesne / Object
I
You
He
She
It
We
You
They
had betterreadEnglish books.

ÖRNEKLER

 You had better take your pills. (İlaçlarını alsan iyi olur.)

 She had better study for her exams. (O, sınavlarına çalışsa iyi olur.)

Olumsuz Cümleler / Negative Sentences

 ✦  Had better yapısının olumsuz şekli ‘’had better not’’ olarak kullanılır.

Özne / SubjectYard. Fiil / A. VerbsFiil / VerbNesne / Object
I
You
He
She
It
We
You
They
had better notreadEnglish books.

ÖRNEKLER

 You had better not sleep late. (Geç uyumasan iyi olur.)

 He had better not smoke. (O, sigara içmese iyi olur.)

 ✦  ‘d better şeklinde kısaltması yapılabilir.

ÖRNEK

 You’d better not drive fast. (Arabayı hızlı kullanmasan iyi olur.)

Soru Cümleleri / Interrogative Sentences

 ✦  Had better” yapısında soru sorarken “had” başta söylenir, özne söylendikten sonra da “better” kullanılır.

ÖRNEK

 Had we better call him? (Onu telefonla arasak iyi olur mu?)

Yorum yapın