Too – Enough

Too - Enough

“Too ve enough” İngilizcede bir şeyin miktarını ,yeterli olup olmadığını ifade ederken kullanılabilen kelimelerdir. Too beraberinde kullanıldığı sıfat ya da

Had Better

Had Better

Had better, İngilizcede bir kişiye tavsiye ya da öğüt verirken SHOULD yapısına ek olarak kullanabileceğimiz bir yapıdır. Had better ile cümlelerin